OpenOffice Impress(Seminarska naloga)

Iz MaFiRaWiki

OpenOffice Impress- orodje za pripravo prezentacij

 1. Naloga: Na kratkem zgledu prikažite kako pripravimo prezentacijo z orodjem OpenOffice Impress. Zanimiva bi bila primerjava s programom Powerpoint.
 2. Viri:
  1. http://sl.openoffice.org/izdelek/index.html
  2. http://sl.openoffice.org/izdelek/impress.html
  3. http://www.institut-oko.si/sl/prenosi/category/1-p-..html (impress_coks)
 3. Predavatelj, avtor: Nina Poboljšaj
 4. Seminar: 29.3.2010
 5. Predstavitev: Slika: PredstavitevNina.pdf
 6. Seminarska naloga: Slika:seminarska.pdf
 7. Kvizna vprašanja:

1.Kakšna je privzeta končnica datoteke, shranjene z OpenOffice.org?

 • a) oo
 • b)ppt
 • c)odp
 • d)pdf

2.Hitrost animacije po meri določimo z izbiro zelo počasi, počasi, srenje hitro, zelo hitro:

 • a)drži
 • b) ne drži

3.Standardna orodna vrstica je vnaprej določena, ter je ni možno spreminjati in nastavljati po željah:

 • a) drži
 • b) ne drži

4.Če ne določimo vsebine v glavo in nogo, dokumenta ne moremo tikati, ker ni popoln:

 • a) drži
 • b) ne drži

5.Pri oštevilčenju ter označevanju ni mogoče uporabiti različnih simbolov:

 • a) drži
 • b) ne drži
Osebna orodja