Obseg

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

V algebri

Obseg je kolobar v katerem je vsak od 0 različen element obrnljiv (obstaja inverz).

Zgledi

  • Racionalna števila tvorijo obseg. Za vsak obseg obstaja natanko en homomorfizem obsegov iz racionalnih števil vanj.
  • Realna števila tvorijo obseg.
  • Kompleksna števila tvorijo obseg.
  • Kolobar \mathbb{Z}_n celih števil po modulu n tvori obseg natanko tedaj, ko je n praštevilo.

Glej tudi

V geometriji


Obseg je dolžina roba omejene ploskve v ravnini. Povedano drugače, to je dolžina krivulje, ki ploskev omejuje. Dolžina ni nujno končna.

Opomba: V več dimenzijah se namesto obsega uporablja izraz površina.

Zgledi

  • Obseg kroga je enak r, kjer je r polmer kroga.
  • Obseg trikotnika je enak vsoti dolžin njegovih stranic.
  • Obseg elipse je enak \int_{0}^{2\pi} \sqrt{1-\left( 1- b^{2}/a^{2}\right) \sin ^{2} t} \, dt, kjer sta a in b dolžini velike in male polosi.
  • Primer ploskve, ki ima neskončen obseg, a končno ploščino, je Kochova snežinka.

Glej tudi

Osebna orodja