OOS 11/12 Strani za izvedbo seminarskih nalog

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Domače naloge

Windows 7

Delo z Windows 7

Osnovno delo z Windows 7

Windows Explorer

Linux

Testne strani za preizkušanje

Osebna orodja