Neprožen trk

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Pri neprožnem trku (v 1 razsežnosti) se prvo telo z maso m1 in hitrostjo v0 sprime ob trku z drugim, mirujočim telesom z maso m2.

(Če drugo telo ne miruje, se z Galilejevo transformacijo postavimo v sistem, v katerem drugo telo miruje.)

slika:Neprožen_trk.PNG

Ker na sistem obeh teles ne deluje nobena zunanja sila, se po izreku o gibalni količini slednja ohranja. Sprememba gibalne količine enega telesa je nasprotno enaka spremembi gibalne količine drugega telesa:

\vec{\Delta G_1} = - \vec{\Delta G_2}
\Delta G_1 = m_1\,v - m_1\,v_0
\Delta G_2 = m_2\,v.

Novonastalo telo nadaljuje z gibanjem (v smeri gibanja prvega telesa pred trkom) s hitrostjo

v = \frac{m_1\,v_0}{m_1 + m_2}.

Glej tudi

Osebna orodja