Nekateri algoritmi in računalniški programi za probleme sintetične biologije, 6. del (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Nekateri algoritmi in računalniški programi za probleme sintetične biologije, 6. del

Nino Bašić

Torek, 4. februar 2014, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek: Ukvarjamo se s problemom samosestave stabilnih poliedrov iz polipeptidnih verig. Pri sintezi in vivo potrebujemo drugačen model kot za sintezo in vitro, saj je med izgradnjo veriga na eni strani ves čas "pripeta" na encim. Predstavil bom nov model in algoritem za iskanje optimalnega zaporedja peptidov v verigi. Pri tem novem modelu se -- zanimivo -- srečamo s problemom linearizacije delnih urejenosti.

Seminar je zanimiv predvsem za sodelavce projekta BioOrigami.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja