Nekateri algoritmi in računalniški programi za probleme sintetične biologije, 3. del (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)

Trenutna različica

Naslov: Nekateri algoritmi in računalniški programi za probleme sintetične biologije, 3. del

Tomaž Pisanski

Torek, 22. oktober 2013, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Ogledali si bomo posplošeno ortogonalnost, kakor jo razumejo v sintetični biologiji in njeno povezavo z involucijami. Za tem bomo formulirali problem samosestave stabilnih poliedrov iz polipeptidnih verig kot problem kombinatorične optimizacije z omejitvami, ki se izražajo v jeziku teorije grafov.

Seminar je zanimiv predvsem za sodelavce projekta BioOrigami.


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja