Nekateri algoritmi in računalniški programi za probleme sintetične biologije, 2. del (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)
Različica od 11:07, 14 oktober 2013
Zitnika (Pogovor | prispevki)

← Prejšnja različica
Trenutna različica
TomazPisanski (Pogovor | prispevki)

Vrstica 7: Vrstica 7:
'''Povzetek:''' '''Povzetek:'''
-Ogledali si bomo našo implementacijo algoritma bCIPA. Rezultate bomo primerjali s tistimi iz članka H. Gradišar, R. Jerala, ''Poševno''De novo design of orthogonal peptide pairs forming parallel coiled-coil heterodimers''Poševno'', J. Pept. Sci., 2011. Poskušali bomo ugotoviti, kje pride do razlik. Sledi diskusija o tem, kako algoritem smiselno posplošiti.+Ogledali si bomo našo implementacijo algoritma bCIPA. Rezultate bomo primerjali s tistimi iz članka H. Gradišar, R. Jerala, ''De novo design of orthogonal peptide pairs forming parallel coiled-coil heterodimers'', J. Pept. Sci., 2011. Poskušali bomo ugotoviti, kje pride do razlik. Sledi diskusija o tem, kako algoritem smiselno posplošiti.

Trenutna različica

Naslov: Nekateri algoritmi in računalniški programi za probleme sintetične biologije, 2. del

Nino Bašić

Torek, 15. oktober 2013, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Ogledali si bomo našo implementacijo algoritma bCIPA. Rezultate bomo primerjali s tistimi iz članka H. Gradišar, R. Jerala, De novo design of orthogonal peptide pairs forming parallel coiled-coil heterodimers, J. Pept. Sci., 2011. Poskušali bomo ugotoviti, kje pride do razlik. Sledi diskusija o tem, kako algoritem smiselno posplošiti.


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja