Navadno vstavljanje/Implementacija (Java)

Iz MaFiRaWiki

Algoritem:

 • na vrsti je i-ti element;
 • pogledamo i-1. element;
 • če je i-ti element manjši od i-1., le tega prestavimo za eno mesto nazaj;
 • pogledamo i-2. element ...

 1. public static void navadnoVstavljanje(int[] tab){
 2. int i, j;
 3. for(i=1; i < tab.length; i++){
 4. int x = tab[i];
 5. j = i-1;
 6. while(j >= 0 && x <(tab[j])){ //element vstavimo na konec urejenega dela, če je manjši, ga
 7. tab[j+1]= tab[j]; //postavimo mesto nazaj
 8. j = j - 1;
 9. }
 10. tab[j+1]=x;
 11. }
 12. }
Osebna orodja