Naslovni razred

Iz MaFiRaWiki

Poznamo različne razrede IP naslovov. Vsak razred opredeli del IP naslova, kateri prepozna omrežno predpono in del, ki prepozna gostiteljevo predpono. Naslovni razredi IP so A, B in C. Internetna skupnost določa pet IP razredov, ki so prilagojeni omrežjem različnih velikosti. Naslovni razred definira, kateri biti bodo uporabljeni za omrežni del in kateri biti bodo uporabljeni za gostiteljev del. Razredi tudi določajo možno število omrežij in število gostiteljev v omrežju. Naslovni razred lahko določimo s pomočjo števil v prvem oktetu. 32 bitna IP naslovna shema podpira vseh 3.720.314.628 gostiteljev.

Naslednja tabela prikazuje polje za omrežno in gostiteljevo ID za razrede A, B in C naslavljanja.

Razred IP naslov Network ID Host ID
A w.x.y.z w x.y.z
B w.x.y.z w.x y.z
C w.x.y.z w.x.y z

Vsebina

Vrste IP naslovnih razredov

Razred Število omrežij Število naprav v omrežju Prvi oktet Dvojiško
A 126 16777214 1 – 127 (126) 0...
B 16384 65534 128 – 191 10..
C 2097157 254 192 – 223 110.

Naslovni razred A

Naslovi razreda A so dodeljeni omrežjem z zelo velikim številom gostiteljev. Bit najvišjega reda v naslovnem razredu A je vedno 0. Naslednjih sedem bitov, ki zapolni prvi oktet, dopolnijo omrežno ID. Preostalih 24 bitov (zadnji trije okteti) predstavljajo gostiteljev ID. To dovoljuje 126 omrežij in skoraj 17 milijonov gostiteljev na omrežje (natančno število je 16.777.214). Z omrežji razreda A se je uporabilo kar polovico celotnega prostora, čeprav so redka omrežja s tolikšnim številom gostiteljev. Omrežni ID ne more biti 127, ta predpona je rezervirana za diagnostične funkcije (localhost).

Naslovni razred B

Naslovi razreda B so dodeljeni srednje velikim do velikim omrežjem. Dva bita najvišjega razreda v razredu B sta vedno nastavljena binarno 10. Naslednjih 14 bitov (dopolnijo prva dva okteta) sestavljajo omrežno ID. Preostalih 16 bitov (zadnja dva okteta) predstavljajo gostiteljev ID. To omogoča 16384 omrežij in približno 65.000 gostiteljev na omrežje (natančno število je 65.534).

Naslovni razred C

Naslovni razred C uporabljamo za manjša lokalna omrežja (angl. local area network). Trije biti najvišjega razreda v naslovnem razredu C so vedno nastavljeni binarno 110. Naslednjih 21 bitov (dopolni prve tri oktete) sestavlja omrežni ID. Preostalih 8 bitov (zadnji oktet) predstavlja gostiteljev ID. To dovoljuje nekaj več kot 2 milijona omrežij in 254 gostiteljev na omrežje. Omrežij tega razreda je največ.

Naslovni razred multicast ("D")

Naslovi razreda "D" se uporabljajo v skupinah za oddajanje več uporabnikom (angl. multicast). Te skupine lahko vsebujejo enega ali več gostiteljev ali pa sploh nobenega. Štirje najvišji biti v naslovnem razredu D so vedno nastavljeni binarno 1110. Naslednji biti določajo specifično skupino v kateri stranka sodeluje. Tu ni omrežnih ali gostiteljevih bitov. Paketi so podani izbranim skupinam gostiteljev na omrežju. Samo gostitelji, ki so registrirani pri določenem naslovu, prejmejo paket. IP nalov je lahko stalno določen (angl. well-known addresses) ali pa je kreiran začasno (angl. transient multicast groups). Uporablja se za video konference in spletno televizijo.

Eksperimentalni naslovni razred ("E")

To so eksperimentalni naslovi, ki niso na voljo splošni uporabi. So uporabljeni pri preizkušanju Interneta in morebiti rezervirani za rabo v prihodnosti (npr. za prehod na IPv6). Biti z najvišjimi utežmi v naslovnem razredu "E" so nastavljeni na 1111.

Posebni IP naslovi

Naslov 255.255.255.255 se lahko uporablja za razpršeno (broadcast) naslavljanje v lokalnem orežju. Usmerjevalniki danes preprečujejo uporabo razpršenega naslavljanja.

Naslov 127.0.0.1 je edini v celotnem omrežju 127.0.0.0. Uporablja se za testiranje lokalnega sistema.

RFC 1597 rezervira določene IP naslove za privatna omrežja. Ker ti naslovi niso dostopni v Internetu, ni potrebe, da so unikani. Ti naslovi so:
10.0.0.0 — 10.255.255.255
172.16.0.0 — 172.31.255.255
192.168.0.0 — 192.168.255.255

Povezave

http://sers.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/omrezja/index.html

Osebna orodja