Naslovna vrstica

Iz MaFiRaWiki

Levo od Naslovne vrstice so gumbi od leve proti desni:

  • gumb Nazaj za prikaz vsebine predhodno izbrane mape
  • gumb Naprej za prikaz vsebine sledeče izbrane mape

  • gumb Zgodovina za izbiro ene od predhono izbranih map

Desno od Naslovne vrstice pa sta gumba:

  • gumb Osveži
  • polje za iskanje datotek.

Slika:PostavitevNaslovneVrstice.png

Z dvojnim klikom v polje naslovne vrstice spremenite pogled na pot v način, kakršnega nudijo prejšnje verzije programa Windows XP, Windows 2000...

Slika:PotVNaslovniVrstici.png

Izbira podmap

S klikom na puščico desno od imena mape odprete meni za izbiro podmap. Ta nam omogoča hitrejše prehode v druge mape.


Slika:izbiraMapVNaslovniVrstici.png

S klikom na puščico pri ikoni na levem robu naslovne vrstice odprete meni, ki vam poleg map, ki jih lahko izbirate v podoknu za krmarjenje, ponudi tudi mape: Koš, Nadzorna plošča,…Meniji se med seboj razlikujejo glede na to v kateri mapi jih odpirate.


Slika:kosVNslovniVrstici.png

Zgodovina obiskanih map

Klik na ikono Zgodovina vam odpre meniju z vsemi predhodno obiskanimi mapami. Klik na izbiro v meniju odpre ustrezno mapo.


Slika:MeniIkoneZgodovina.pngIskanje datotek

V okno za iskanje lahko vtipkate črko, del besed, besedno zvezo ali pripono. Če iščete določeno datoteko vnesite v polje za iskanje besedo ali besedno zvezo. Iskanje se začne takoj, ko začnete tipkati. Če vtipkate besedo »zip« se izpiše seznam datotek s pripono .zip. Če z miško kliknete v polje za iskanje vam ponudi izbiro dodatnega iskalnega filtra: Avtorji, Tip, Datum spremembe.

Slika:DodatniFiltriZaIskanje.png

Če vpišete črko »d« se izpišejo vse datoteke znotraj izbrane mape. V rezultat iskanja je uvrstilo vse datoteke, ki vsebujejo črko »d« v imenu datoteke, v priponi datoteke, v tipu datoteke, v poti do datoteke.Slika:RezultatIskanjaD2.pngPod izpisanim seznamom najdenih datotek nam ponudi iskanje tudi drugje. V mapi znotraj dokumentov nam ponudi ponovno iskanje v mapah Dokumenti, Knjižnice in Računalnik, na Internetu ter Iskanje po meri. V drugih mapah ponudi drugačno ustrezno izbiro za ponovno iskanje.Klik na eno od izbir področij iskanja v mapi Dokumenti, v mapi Knjižnice ali v Računalniku nam avtomatsko ponudi seznam najdenih datotek. Klik na izbiro Na internetu nam odpre okno brskalnika. Klik na izbiro Po meri, pa nam odpre novo okno, kjer lahko natančneje določite mesta iskanja datotek.

Slika:IskanjepoMeri.png

Osebna orodja