Naloga: program Skrčitev zapisa seznama

Iz MaFiRaWiki

Napiši funkcijo skrci[s], ki razširjeno obliko zapisa seznama prevede v skrčeno obliko zapisa.

Primer: skrci[{a,a,a,b,b,b,b,b,c,c,c,c}] vrne {{a,3},{b,5},{c,4}}.

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja