Naloga: program Rekurzivno zaporedje drugega reda

Iz MaFiRaWiki

Zaporedje an je podano z rekurzivnimi pravili

a0 = x0
a1 = x1
an = uan − 1 + van − 2

kjer so parametri x0, x1, u in v realna števila. Sestavi funkcijo ali metodo, ki sprejme parametre x0,x1,u,v,n in izračuna n-ti člen zaporedja an.

Kako hitro tvoja rešitev izračuna 40-ti člen Fibonaccijevega zaporedja, ki je določeno z x0 = x1 = 1 in u = v = 1?

Rešitev

Glej tudi

Naloge iz programiranja

Osebna orodja