Naloga: program Povprečje elementov v tabeli

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program ali podprogram povprecjeTabele, ki vrne povprečje elementov v tabeli števil. Na primer, povprečna vrednost elementov v tabeli [1, 8, 4, 6, 5, 1] je 4.16666667.

Če nalogo rešuješ z Mathematico, naj podprogram vrne natančen rezultat. V zgornjem primeru je to ulomek 19/4 namesto približka 4.16666667.

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja