Naloga: program Potenca/Rešitev (Python)

Iz MaFiRaWiki

Neučinkovita rešitev

  1. def potenca(x,n):
  2. return 1 if n == 0 else x*potenca(x,n-1)

Učinkovita rešitev

  1. def potenca1(x,n):
  2. return 1 if n == 0 else (potenca1(x,n/2)**2 if n%2 == 0 else x*potenca1(x,n-1))

  1. print potenca(2,100)
  2. print potenca1(2,100)
Osebna orodja