Naloga: program Ploščina kroga

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program, ki izračuna ploščino kroga iz danega polmera.

Namig: Uporabi formulo za ploščino kroga.

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja