Naloga: program Obrni seznam

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program ali metodo, ki obrne vrstni red elementov v seznamu.

Rešitev


V Mathematici napiši funkcijo obrni[s], ki samo z uporabo ukazov Join, Rest in First obrne seznam s.

Rešitev

Osebna orodja