Naloga: program Neskončna geometrijska vrsta

Iz MaFiRaWiki

Sestavi podprogram NeskoncnaGeometrijskaVrsta, ki izračuna vsoto neskončne geometrijske vrste

S = a + a q + a q^2 + a q^3 + \cdots,

pri čemer sta a in q realni števili in je | q | < 1.

Rešitev

Ker je

S = a + a q + a q^2 + a q^3 + \cdots = a/(1-q)

ni več težko napisati programa za računanje S, če sta poznana a in q.

Osebna orodja