Naloga: program Neskončna geometrijska vrsta

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)
Različica od 22:34, 1 oktober 2006
AndrejBauer (Pogovor | prispevki)
Glej tudi
← Prejšnja različica
Trenutna različica
TomazPisanski (Pogovor | prispevki)
Rešitev
Vrstica 1: Vrstica 1:
Sestavi podprogram NeskoncnaGeometrijskaVrsta, ki izračuna vsoto ''neskončne'' [[geometrijska vrsta|geometrijske vrste]] Sestavi podprogram NeskoncnaGeometrijskaVrsta, ki izračuna vsoto ''neskončne'' [[geometrijska vrsta|geometrijske vrste]]
-:<math>a + a q + a q^2 + a q^3 + \cdots</math>,+:<math>S = a + a q + a q^2 + a q^3 + \cdots</math>,
pri čemer sta <math>a</math> in <math>q</math> realni števili in je <math>|q| < 1</math>. pri čemer sta <math>a</math> in <math>q</math> realni števili in je <math>|q| < 1</math>.
-[[Kategorija:Naloge iz programiranja]]+==Rešitev==
-[[Kategorija:Računalništvo]]+*[[Rešitev: program Neskončna geometrijska vrsta (Java)]]
 +*[[Rešitev: program Neskončna geometrijska vrsta (Python)]]
 +*[[Rešitev: program Neskončna geometrijska vrsta (Mathematica)]]
 + 
 +[[Kategorija:Naloga iz programiranja]]

Trenutna različica

Sestavi podprogram NeskoncnaGeometrijskaVrsta, ki izračuna vsoto neskončne geometrijske vrste

S = a + a q + a q^2 + a q^3 + \cdots,

pri čemer sta a in q realni števili in je | q | < 1.

Rešitev

Osebna orodja