Naloga: program Fibonacci

Iz MaFiRaWiki

Napiši program, ki bo izračunal n-ti člen Fibonaccijevega zaporedja.

Primer:

Vnesi n: 4
4. člen zaporedja je: 8

Rešitev

Osebna orodja