Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred UrejeniSeznam/Rešitev (Java)

Iz MaFiRaWiki

To je samo osnova za pravo rešitev.

 1. public class UrejeniSeznam<T extends Comparable<? super T>> {
 2. boolean prazen; // == true, ce je seznam prazen
 3. T glava;
 4. UrejeniSeznam<T> rep;
 5. // konstruktor
 6. public UrejeniSeznam() {
 7. this.prazen = true;
 8. this.glava = null;
 9. this.rep = null;
 10. }
 11. public String toString() {
 12. String r = "[";
 13. // v r dodajamo (predstavitve) elementov seznama
 14. UrejeniSeznam<T> s = this;
 15. while (!s.prazen) {
 16. r = r + s.glava; // v niz r dodaj predstavitev glave
 17. if (!s.rep.prazen) { r = r + ", "; }
 18. s = s.rep; // pomakni se naprej v seznamu
 19. }
 20. r = r + "]";
 21. return r;
 22. }
 23. // metoda vstavi(x) vstavi element x na pravo mesto v seznam
 24. // this
 25. public void vstavi(T x) {
 26. if (this.prazen) {
 27. this.prazen = false; // ni vec prazen
 28. this.glava = x; // dobil je glavo
 29. this.rep = new UrejeniSeznam<T>(); // in prazen rep
 30. }
 31. else {
 32. if (x.compareTo(this.glava) > 0) {
 33. // x vstavimo v rep
 34. this.rep.vstavi(x);
 35. }
 36. else {
 37. // x postavimo na zacetek seznama;
 38. UrejeniSeznam<T> nov = new UrejeniSeznam<T>();
 39. nov.prazen = false;
 40. nov.glava = this.glava;
 41. nov.rep = this.rep;
 42. this.glava = x;
 43. this.rep = nov;
 44. }
 45. }
 46. }
 47. }

 1. //Sestavi konstruktor public UrejeniSeznam(Seznam<T> s),
 2. //ki sprejme (navaden) seznam iz naloge Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Seznam
 3. //in naredi nov urejeni seznam, ki ima enake elemente kot seznam s.
 4. public UrejeniSeznam(Seznam<T> s){
 5. UrejeniSeznam<T> urejen = new UrejeniSeznam<T>();
 6. while (!s.prazen){
 7. urejen.vstavi(s.glava);
 8. s = s.rep;
 9. }
 10. this.prazen = false;
 11. this.glava = urejen.glava;
 12. this.rep = urejen.rep;
 13. }
 14. //Sestavi konstruktor public UrejeniSeznam(T x, UrejeniSeznam<T> s),
 15. //ki naredi nov urejeni seznam, katerega elementi so x in elementi seznama s.
 16. //Pazi, da konstruktor ne spremeni seznama s!
 17. public UrejeniSeznam(T x, UrejeniSeznam<T> s){
 18. UrejeniSeznam<T> nov = new UrejeniSeznam<T>();
 19. while (!s.prazen){
 20. nov.vstavi(s.glava);
 21. s = s.rep;
 22. }
 23. nov.vstavi(x);
 24. this.prazen = false;
 25. this.glava = nov.glava;
 26. this.rep = nov.rep;
 27. }
 28.  
 29. //metoda vstavi nerekurzivno
 30. public void vstaviNerekurzivno(T x){
 31. UrejeniSeznam<T> s = this;
 32.  
 33. while (!s.prazen && s.glava.compareTo(x) < 0) s = s.rep;
 34. if (s.prazen){
 35. //nov elemnt dodamo na konec, njegov rep pokažemo na praznega
 36. s.prazen = false;
 37. s.glava = x;
 38. s.rep = new UrejeniSeznam<T>();
 39. }
 40.  
 41. else {
 42. UrejeniSeznam<T> t = new UrejeniSeznam<T>();
 43. t.prazen = false;
 44. t.glava = s.glava;
 45. t.rep = s.rep;
 46. s.glava = x;
 47. s.rep = t;
 48. }
 49. }
 50.  
 51. //metodo elementAt(k), ki vrne k-ti element seznama
 52. public UrejeniSeznam<T> elementAt(int k){
 53. for (UrejeniSeznam<T> s = this; !s.prazen; s = s.rep){
 54. //zmanjšamo k
 55. --k;
 56. if (k == 0) return s;
 57. }
 58. return null;
 59. }
 60.  
 61. //metodo sePojavi(x), ki vrne true, če se element x pojavi v seznamu
 62. public boolean sePojavi(T x){
 63. UrejeniSeznam<T> u = this;
 64.  
 65. while (!u.prazen && !u.glava.equals(x)) u = u.rep;
 66.  
 67. if (u.prazen) return false;
 68. else return true;
 69. }
 70.  
 71. //metodo odstrani(x), ki zbriše prvo pojavitev elementa x iz seznama
 72. public void odstrani(T y){
 73. UrejeniSeznam<T> u = this;
 74. while (!u.prazen && !u.glava.equals(y)) u = u.rep;
 75.  
 76. //poseben primer, če brišemo zadnjega,
 77. if (u.rep.prazen){
 78. u.prazen = true;
 79. u.glava = null;
 80. u.rep = null;
 81. }
 82.  
 83. //če ni zadnji, podatek iz naslednjega prepisati sem
 84. else {
 85. u.glava = u.rep.glava;
 86. u.rep = u.rep.rep;
 87. }
 88. }
 89. //metodo odstraniVse(x), ki zbriše vse pojavitve elementa x iz seznama
 90. //odstrani vse, zanko, če je enak, potem ga odstranimo, drugače nadaljujemo naprej
 91. //če smo ga odstranili, še enkrat v zanki preveriti tega
 92. public void odstraniVse(T z){
 93. UrejeniSeznam<T> s = this;
 94. while (!s.prazen)
 95. if (!s.glava.equals(z)) s = s.rep;
 96. else {
 97. s.odstrani(z);
 98. }
 99. }
Osebna orodja