Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Imenik

Iz MaFiRaWiki

Sestavi razred Imenik, ki predstavlja podatkovno strukturo Imenik. Če programiraš v Javi, sestavi generični razred Imenik<Kljuc extends Comparable, Vrednost>

Razred naj vsebuje naslednje konstruktorje in metode:

  • konkstruktor, ki naredi nov prazen imenik,
  • metoda toString,
  • metoda void dodaj(Kljuc x, Vrednost y), ki doda nov ključ in pripadajočo vrednost. Če ključ že obstaja, spremeni dosedanjo vrednost,
  • metoda Vrednost poisci(Kljuc x), ki poišče vrednost, ki pripada ključu x. Če ključa ni v imeniku, vrne null,
  • metoda void zbrisi(Kljuc x), ki zbriše dani ključ x in njemu pripadajočo vrednost.

Vsebina

Implementacija

Imenik lahko implementiramo na več načinov. Izberi enega od njih:

Namig

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja