Naloga/Programiranje/Datoteka/Graf na datoteki

Iz MaFiRaWiki

Graf lahko na datoteki opišemo na različne načine. Recimo, da so vozlišča grafa označena z naravnimi števili od 1 do n, kjer je n število vseh vozlišč.

  1. Seznam povezav: na datoteki naštejemo vse povezave, pri čemer vsako povezavo opišemo v svoji vrstici z oznako začetnega in oznako končnega vozlišča (ločimo ju s presledkom).
  2. Seznami sosedov: za vsako vozlišče napišemo njegovo oznako, ki ji sledi dvopičje, nato pa v isti vrstici naštejemo oznake vseh sosednih vozlišč (pred oznako vsakega soseda postavimo presledek).

Sestavi metodi, ki bosta graf na datoteki iz ene oblike prepisali na drugo datoteko v drugačni obliki. Pri pretvorbi iz seznamov sosedov v seznam povezav pazi, da se povezave ne bodo podvajale, pri pretvorbi v drugo smer pa moraš najprej prebrati vse podatke in jih shraniti v primerno podatkovno strukturo (tabele, seznami, vektorji, ...), šele potem lahko izpišeš sezname sosedov.

Rešitev

Osebna orodja