Milan Hladnik: Profesor Plemelj, dokumenti in fotografije, 1. del

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Namen seminarja je predstaviti nekatere dokumente in fotografije v zvezi s študijem in službovanjem profesorja Plemlja, v glavnem tiste, ki jih hrani Arhiv Slovenije in izvirajo iz Plemljeve zapuščine, ki je po njegovi smrti ostala na FNT oziroma FMF, in tiste iz osebne mape v Arhivu Univerze v Ljubljani. Poleg zanimivih listin in dopisov bodo prikazane tudi nekatere manj znane fotografije profesorja Plemlja.

Osebna orodja