Milan Hladnik: Plemljevi matematični znanci - 4. del: Kolegi iz Černovic in drugi dopisovalci

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Zadnja skupina Plemljevih znancev so bili njegovi kolegi iz Černovic; z nekaterimi od njih je obdržal stike skozi daljše obdobje. Poleg tega si je dopisoval tudi z drugimi matematiki v zvezi s problemi, ki jih je reševal. Nazadnje si bomo ogledali še kronološki seznam vseh njegovih matematičnih dopisovalcev in jih razvrstili po pogostnosti.

Osebna orodja