Milan Hladnik: Milan Hladnik: Kratka zgodovina konstrukcij pravilnega sedemkotnika - 2. del: Moderne konstrukcije

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Obravnavali bomo Vietovo konstrukcijo pravilnega sedemkotnika,

  ki že uporablja konstrukcijo korena kubične enačbe in tretjinjenje
  kota, tako kot nekatere moderne različice. Na podobni ideji temelji 
  Plemljev pristop, pa tudi Gleasonova in Conwayeva posplošitev, medtem 
  ko je Johnson pri svoji konstrukciji uporabil metodo vstavljanja 
  še bolj direktno.
Osebna orodja