Mediana

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)
Različica od 11:06, 3 maj 2007
MihelecD (Pogovor | prispevki)

← Prejšnja različica
Trenutna različica
MatijaLokar (Pogovor | prispevki)

Vrstica 7: Vrstica 7:
3 7 | 12 45 3 7 | 12 45
-Mediana je 3, ker na obeh straneh števila 3 leži enaka količina podatkov.+Mediana je 9, ker na obeh straneh števila 9 leži enaka količina podatkov.
*Sodo število podatkov *Sodo število podatkov

Trenutna različica

Mediana ali srednji element je tak element tabele, da je polovica vseh elementov manjša in polovica večja od njega. Mediano lahko pošičemo tako, da tabelo najprej uredimo in pogledamo, kateri element je na sredini urejene tabele.

Primer

  • Liho število podatkov
3 7 9 12 45
    9 
3 7 | 12 45

Mediana je 9, ker na obeh straneh števila 9 leži enaka količina podatkov.

  • Sodo število podatkov
-2 5 6 18
    5 6 
-2 5 | 6 18

Mediana je 5.5, ker izračunamo povprečje srednjih dveh števil: \frac{5+6}{2} = \frac{11}{2} = 5.5


Pravzaprav ni potrebno urejati celotne tabele, ampak vedno samo tisti del, ki vsebuje element na sredini tabele. Mediano dane neprazne tabele torej poiščemo z metodo deli in vladaj:

  • če je dolžina tabele 1, je njen edini element tudi mediana,
  • sicer tabelo premečemo glede na izbrani pivot (na primer prvi element tabele),
  • če je po premetavanju pivot ravno na sredini, je to iskana mediana,

sicer iščemo mediano z enakim postopkov v tisti podtabeli, ki vsebuje element na sredini celotne tabele.

Osebna orodja