Mathematica/CoefficientList

Iz MaFiRaWiki

CoefficientList je vgrajena funkcija, ki vrne seznam koeficientov polinoma glede na spremenljivko, ki jo določimo (CoefficientList [ polinom, spremenljivka ]). Prvi element seznama je koeficient pri ničti potenci (npr. če je spremenljivka x, koeficient pri x0).

Primer:

CoefficientList [x4 + 2x3y + 5xy2 + 13y4,x]

vrne seznam

{13y4,5y2,0,2y,1}.

Ukaz CoefficientList [ polinom, {spremenljivka1, spremenljivka2, ...} ] vrne tabelo koeficientov.

Primer:

CoefficientList [ax4 + bx3y + cx2y2 + dxy3 + exy2 + f,x,y]

vrne tabelo

{{f, 0, 0, 0}, {0, 0, e, d}, {0, 0, c, 0}, {0, b, 0, 0}, {a, 0, 0, 0}}.

CoefficientList [ 0, spremenljivka ] vrne {}.


Glej tudi

Osebna orodja