Matematični humor (Seminarska naloga 2010)

Iz MaFiRaWiki

Matematični humor

 1. Naloga: Preglejte in prikažite dostopne vire, ki obravnavajo povezavo med matematiko in humorjem.
 2. Viri:
  1. http://ma-humor.blogspot.com/
  2. http://www.ams.org/notices/200501/fea-dundes.pdf
  3. http://mathematicsontribe.tribe.net/thread/63173bc5-9cc6-4657-be8b-b2f57b63e7ce
 3. Predavatelj, avtor: Aleksandar Djekanović
 4. Seminar: 29.3.2010
 5. Predstavitev:Slika: mathjokes.pdf
 6. Seminarska naloga:Slika: mathjokes.pdf
 7. Kvizna vprašanja:

1. Kdo lahko deli z ničlo?

 • a) Chuck Norris
 • b) Sir Newton Isaac
 • c) Evklid iz Alexandrije

2. Kdo pozna zadnji dve decimalki števila PI?

 • a) Arhimed
 • b) Chuck Norris
 • c) Lagrange Joseph-Louis

3. Kdo je štel do neskončnosti...in to 2x?

 • a) L'Hôpital Guillaume Francois Antoine de
 • b) Pitagora iz Samosa
 • c) Chuck Norris

4. Najkrajši matematični vic je?

 • a) Izberimo si tako majhen epsilon, da bo epsilon polovic manjše od 0.
 • b) Izberimo si tako majhen epsilon, da bo epsilon na kvadrat manjši od 0.
 • c) Izberimo si tako majhen epsilon, da bo 2 na epsilon manjše od 0.
 • d) Naj bo epsilon manjši od 0.
Osebna orodja