Mastnak, Mitja, Kolokvij april 2015

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: V tem preglednem predavanju bom opisal izomorfizem med Hopfovo algebro, sestavljeno iz upodobitev grup permutacij, in Hopfovo algebro simetričnih funkcij. Definiral in predstavil na primerih bom tudi nekaj osnovnih pojmov iz proste verjetnosti. Končal bom z opisom zanimive povezave med prosto verjetnostjo in upodobitvami grup. Predavanje bo na nivoju, dostopnem dobrim dodiplomskim študentom. Za razumevanje predznanje zgoraj omenjenih področij ni potrebno.

Osebna orodja