Marušič, Dragan; matematični kolokvij november 1999

Iz MaFiRaWiki

Simetrije grafov

Dragan Marušič

Univerza v Ljubljani

11. november 1999


Delovanja grup na grafih in drugih kombinatoričnih objektih predstavljajo naraven model za raziskovanje različnih matematičnih vidikov simetrije. V predavanju bom prikazal nekaj pomembnejših rezultatov na prepletu teorije končnih permutacijskih grup in teorije končnih grafov s tranzitivno grupo avtomorfizmov.

Osebna orodja