Marko in Nada Razpet: Z GeoGebro z ravnine v prostor

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Najnovejša GeoGebra omogoča tudi prikaz geometrijskih objektov v trirazsežnem prostoru. Točke, premice in ravnine, njihove lastnosti in medsebojne lege ne delajo pri tem posebnih težav. Prav tako ne pravilni poliedri, prizme, piramide, valji, stožci in krogle. Bolj zapletene krivulje in ploskve v prostoru GeoGebra obvlada, če le poznamo njihove parametrične enačbe. Trirazsežen prikaz pa lahko podkrepimo še z anaglifnimi slikami.

Osebna orodja