Marko Razpet: Plemljev profesor Vincenc Borštner (1843-1917)

Iz MaFiRaWiki

Dne 22. maja 2017 je minilo točno 50 let od smrti akademika prof. Josipa Plemlja (1873--1967), velikega matematika, prvega rektorja ljubljanske univerze in začetnika sodobne slovenske matematične šole. Kot dijak ljubljanske gimnazije je dobil leta 1891 od svojega profesorja matematike, Vincenca Borštnerja (8. 1. 1843--31. 5. 1917), nalogo, ki zahteva konstrukcijo trikotnika z znano osnovnico, razliko kotov ob njej in višino nanjo. Plemelj je nalogo hitro rešil povsem samostojno in se nanjo pogosto vračal in našel še druge rešitve. Ogledali si bomo eno, ki je v njegovi zapuščini v Arhivu Republike Slovenije, orisali pa bomo tudi manj znano življenje in delo prof. Borštnerja, ki ima zagotovo nekaj zaslug za uspešno Plemljevo kariero.

Osebna orodja