Marko Razpet: Ob 125-letnici smrti Édouarda Lucasa

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Édouard Lucas je bil v svojem razmeroma kratkem življenju uspešen zlasti na področju teorije števil in rekreacijske matematike. Raziskoval je Fibonaccijeva, Mersennova in popolna števila ter razstavljal velika števila na prafaktorje. Ukvarjal se je z diferenčnimi enačbami, umbralnim računom, matematično analizo, pa tudi z rekreacijsko matematiko, kjer je ostal za vedno zapisan kot avtor igre hanojski stolpi.

Osebna orodja