Marko Razpet: Naš koledar

Iz MaFiRaWiki

Pregledali bomo zgodovino koledarja, ki ga uradno uporabljamo. Kateri so bili najpomembnejši mejniki v njegovem nastajanju?

Osebna orodja