Marko Razpet: Matematika v racionalizmu in razsvetljenstvu

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. V sedemnajstem in osemnajstem stoletju se je matematika v Evropi kljub težkim političnim razmeram pospešeno razvijala. Takrat smo dobili na primer analitično geometrijo, pojem funkcije, infinitezimalni račun in variacijski račun. Začela so se razvijati tudi povsem nova področja, kot so na primer diferencialne enačbe, kombinatorika in verjetnostni račun. Pojavili so se začetki teorije grafov in topologije. Po Evropi so nastajale ugledne znanstvene akademije. Posvetili se bomo najvažnejšim osebnostim v matematiki tega obdobja.

Osebna orodja