Marko Razpet: Loksodroma na obli in svitku

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Loksodroma je na dovolj gladki rotacijski ploskvi krivulja, ki seka poldnevnike pod stalnim ostrim kotom. Z običajno parametrizacijo oble in svitka se da zanju poiskati enačbe loksodrom v eksaktni obliki. Posebej nas bo pri loksodromi svitka zanimalo, kdaj je to sklenjena krivulja in kdaj je na svitku mogoče najti med seboj pravokotne sklenjene loksodrome.

Osebna orodja