Marko Razpet: Knjiga kvadratov Leonarda Pisanskega

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Leonardo Pisanski, bolj znan kot Fibonacci, je avtor nekoliko manj znane knjige Liber quadratorum, ki jo je dokončal leta 1225. V njej v 24 trditvah obravnava kvadrate celih in racionalnih števil. Prav posebej se ukvarja z nekaterimi diofantskimi enačbami in s kongruentnimi števili.

Osebna orodja