Marko Razpet: Klasična grščina, TeX in matematika

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: Včasih bi radi v besedilo vnesli kakšno originalno grško besedo ali stavek. Obstaja nekaj načinov, kako to naredimo v LaTeXu, pri čemer uporabljamo navadno latinično tipkovnico in razmeroma preprosto tabelo za prečrkovanje. Ogledali si bomo tudi starogrška sistema za zapis števil in nekaj originalnih besed, iz katerih izhajajo vsakodnevni matematični izrazi. V zadnjih letih je namreč tudi pri nas čutiti večje napore v smeri uporabe originalnih besed iz klasične grščine, iz katere posredno ali neposredno že več kot 2000 let črpa besedni zaklad svetovna znanost.

Osebna orodja