Marko Razpet: Dr. Franc vitez Močnik in njegovi sodobniki

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Iz edine Močnikove znanstvene razprave Theorie der numerischen Gleichungen mit einer Unbekannten, ki je bila objavljena na Dunaju leta 1839, in drugih njegovih del, predvsem učbenikov matematike, ni mogoče dognati, koliko je avtor poznal razvoj matematike v 19. stoletju. V razpravi so omenjeni le I. Newton, B. Taylor, J.-L. Lagrange, J.-B. J. Fourier in A.-L. Cauchy. S slednjim se je F. Močnik spoznal v Gorici in omenjena razprava je nastala kot rezultat njunih srečanj. Vendar se je v času Močnikovega življenja dogajalo marsikaj: matematiki so rešili nekaj starih problemov in postavili nove. Nastajale so nove teorije.

Osebna orodja