Marko Razpet: Doktorska disertacija Jacquesa Sesiana

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. V grščini poznamo šest knjig Diofantove Aritmetike. V arabskem prevodu pa so se ohranile še štiri. Leta 1975 jih je obdelal Jacques Sesiano v svoji doktorski disertaciji na Brown University. Kasneje je o tem izdal še knjigo, ki jo bomo predstavili na seminarju.

Osebna orodja