Marko Razpet: Diofant iz Aleksandrije

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Po Diofantu iz Aleksandrije, ki je verjetno živel v 3. stoletju, imamo diofantske enačbe in diofantske približke. Najbolj je znan po svojem delu Aritmetika, ki se sicer ni v celoti ohranila s prepisovanjem, prevajanjem in ponatisi skozi stoletja, toda vsebuje prek dvesto zanimivih algebrskih nalog, ki zahtevajo pozitivne racionalne rešitve. Diofant je uvedel tudi nekaj okrajšav in simbolov, ki predstavljajo začetek splošne simbolizirane matematike. Diofantova Aritmetika je imela velik vpliv na kasnejši razvoj algebre.

Osebna orodja