Marjan Jerman: Zgodovina reševanja polinomskih enačb

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: Predstavljena bo kratka zgodovina reševanja polinomskih enačb: od egiptovskega reševanja linearnih enačb z metodo napačne predpostavke preko renesančnih sporov o avtorstvu rešitve kubične enačbe do Galoisovih pogojev za rešljivost enačb stopnje vsaj pet.

Osebna orodja