Magajna, Bojan; matematični kolokvij marec 2001

Iz MaFiRaWiki

Operatorski prostori

Bojan Magajna

Univerza v Ljubljani

15. marec 2001


Operatorski prostori so v podobnem razmerju s klasičnimi Banachovimi prostori kot kvantna fizika s klasično. Na predavanju bomo predstavili kategorijo operatorskih prostorov in povsem omejenih preslikav ter omenili nekaj klasičnih problemov iz funkcionalne analize, pri katerih je uporabna ta tehnika.

Osebna orodja