Mac OS 4 Internet and Network

Iz MaFiRaWiki

Opis

Prikazali bomo kako nastavimo omrežja in dostop do interneta na MASC OS

Snemalna knjiga

Smo na namizju operacijskega sistema Mac. Vsi programi (okna) so zaprti.

 • SPOROČILO: V videu se bomo seznanili z nastavitvami za internet. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Odpremo okno System Preferences. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: V oknu System Preferences se nahaja blok Internet & Network. [gumb Naprej, kazalec na blok Internet & Network]
 • SPOROČILO: Ikono MobileMe lahko uporabljamo le, če imamo odprt račun MobileMe, ki je plačljiv. [gumb Naprej, kazalec na ikono MobileMe]
 • SPOROČILO: Uporabnik, ki ima odprt račun, lahko ustvarja spletne galerije, z drugimi uporabniki deli datoteke ter kar nekaj GB velik prostor na internetu. [gumb Naprej, kazalec na MobileMe]
 • SPOROČILO: Odpremo aplikacijo MobileMe. [gumb Naprej, kazalec na ikono MobileMe]

Odpre se okno MobileMe.

 • SPOROČILO: Potrebno je vpisati uporabniško ime in geslo. [gumb Naprej, kazalec na področje za vpis podatkov]

Vpišemo uporabniško ime in geslo.

 • SPOROČILO: Prijavimo se s klikom na gumb Sign In. [gumb Naprej, kazalec na gumb Sign In]
 • SPOROČILO: Tu lahko preberemo osnovne podatke računa, kot so: uporabniško ime, od kdaj smo člani MobileMe, velikost prostora za elektronsko pošto, velikost iDiska. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Podrobnosti računa lahko preverimo s klikom na gumb Account Details. [gumb Naprej, kazalec na gumb Account Details]
 • SPOROČILO: S klikom na Account Details se odpre safari. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Vpišemo uporabniško ime in geslo. [gumb Naprej, brez kazalca]

Odpre se okno z osnovnimi informacijami in nastavitvami.

 • SPOROČILO: Velikost prostora za shranjevanje podatkov spremenimo s klikom na gumb Storage Settings. [gumb Naprej, kazalec na Storage Settings]

Odpre se okno, kjer lahko spreminjamo velikost prostora.

 • SPOROČILO: Spremenimo velikost prostora za pošto. [gumb Naprej, kazalec na puščice pri velikosti za spreminjanje prostora]

Spremenimo velikost prostora na 2000 MB.

 • SPOROČILO: Spremenimo velikost prostora na 2000 MB. [gumb Naprej, kazalec na meni za spreminjanje prostora]
 • SPOROČILO: Shranimo spremembe. [gumb Naprej, kazalec na Save]
 • SPOROČILO: Vrnemo se nazaj na Mobileme. [gumb Naprej, brez kazalca]

Odpre se okno MobileMe.

 • SPOROČILO: Oglejmo si nastavitve drugega jezička (Sync). [gumb Naprej, kazalec na Sync]

Odpre se drugi okno Sync.

 • SPOROČILO: S sinhronizatorjem lahko poenotimo vsebino več aplikacij hkrati (zaznamki, koledar, kontakti, bližnjice, nastavitve ipd.) [gumb Naprej, kazalec na seznam v oknu]
 • SPOROČILO: iDisk je virtualni prostor na Mac-ovih strežnikih, ki ga lahko delimo s prijatelji ali drugimi uporabniki spleta. [gumb Naprej, kazalec na iDisk]
 • SPOROČILO: Trak prikazuje koliko imamo prostora na strežniku, ter koliko prostora že imamo zasedenega. V našem primeru je iDisk še prazen. [gumb Naprej, kazalec na trak iDisk-a]
 • SPOROČILO: S klikom na Upgrade Storage lahko povečamo velikost iDiska. [gumb Naprej, kazalec na gumb Upgrade Storage]
 • SPOROČILO: Določimo lahko mapo, ki jo damo v skupno uporabo. Na njej lahko nastavimo tudi pravice. Tako si lahko uporabniki samo ogledujejo stvari ali pa v javno mapo tudi nalagajo stvari. [gumb Naprej, kazalec na področje Your iDisk Public Folder]
 • SPOROČILO: Nastavimo lahko tudi geslo dostopa do mape. Na ta način omogočimo dostop samo uporabnikom, ki imajo geslo. [gumb Naprej, kazalec na password-protect your public folder]
 • SPOROČILO: Zadnja možnost je vklop iDisk Sync. Če je vklopljena nam na namizju naredi lokalno kopijo vseh podatkov, ki so na iDisku. To lahko izkoristimo takrat, ko nismo povezani na internet, želimo pa vseeno delati z podatki, ki se trenutno nahajajo na iDisku. [gumb Naprej, kazalec na gumb Start]
 • SPOROČILO: Back to My Mac omogoča povezavo iz drugih računalnikov na lastnega. Tako lahko do svojega računalnika dostopamo tudi iz druge lokacije. [gumb Naprej, kazalec na jeziček Back to My Mac]
 • SPOROČILO: Oglejmo si ikono Network. [gumb Naprej, kazalec na ikono Network]

Odpre se okno Network.

 • SPOROČILO: Na levi strani se nahajajo povezave. Vzpostavijo se avtomatično, ko je omogočen dostop do njih. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Prva povezava je klasični internet (Ethernet), bluetooth, Firewire in ostali, ki so odvisni od modela, ki ga imamo. [gumb Naprej, kazalec na povezave]
 • SPOROČILO: Nove načine dostopa do omrežij lahko dodamo s klikom na +, prav tako jih lahko s klikom na - izbrišemo. [gumb Naprej, kazalec na + in -]

Odpre se okno za dodajanje povezav.

 • SPOROČILO: Izberemo vrsto povezave, ki jo želimo dodati. [gumb Naprej, kazalec na vrste povezav, ki jih dodajamo]
 • SPOROČILO: Če imamo stalni IP, potem pri Configure izberemo Manual, sicer Using DHCP. [gumb Naprej, kazalec na Configure]

Izberemo Using DHCP.

 • SPOROČILO: Vpišemo IP in številko prehoda. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Izberemo AirPort. Izpiše se ime omrežja, v katerega smo povezani. [gumb Naprej, kazalec na Network Name]

Izberemo lahko tudi drugo omrežje.

 • SPOROČILO: Ikono za AirPort (brezžični internet) lahko postavimo tudi v menijsko vrstico. Izberemo Show Airport status in menu bar. [gumb Naprej, show AirPort status in menu bar]
 • SPOROČILO: V primeru modema, priključenega na računalnik izberemo Internal Modem. [gumb Naprej, kazalec na Internal Modem]

Vpišemo potrebne podatke.

 • SPOROČILO: Tu vpišemo številko, uporabniško ime in geslo. [gumb Naprej, brz kazalca]
 • SPOROČILO: Povezavo vzpostavimo s klikom na gumb Connect. [gumb Naprej, kazalec na Connect]
 • SPOROČILO: Povezavo Bluetooth nastavimo enako kot smo nastavili povezavo Internal Modem.
 • SPOROČILO: FireWire je namenjen hitri povezavi med dvema raunalnikoma. [gumb Naprej, kazalec na FireWire]
 • SPOROČILO: Ostale Bluetooth naprave dodamo s klikom na gumb +. [gumb Naprej, kazalec na gumb +]

Odpre se okno za dodajanje novih naprav.

 • SPOROČILO: Dodamo novo Ethernet povezavo. Označimo Ethernet ter izberemo +. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Izberemo Authentication Settings. [gumb Naprej, kazalec na gumb Authentication Settings]
 • SPOROČILO: Odpre se okno za avtentikacijo.
 • SPOROČILO: Ustvarimo še eno povezavo vrste PPPoE. PPPoE je protokol povezovanja na internet preko mrežnih kartic s pomočjo PPP protokola. [gumb Naprej, brez kazalca]

Ustvarimo povezavo.

 • SPOROČILO: Vpišemo ime, povezave, uporabniško ime in geslo. Povezavo lahko s klikom na - tudi izbrišemo. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Nastavimo lahko tudi prioriteto povezav. [gumb Naprej]
 • SPOROČILO: Izberemo gumb desno od - in kliknemo na Set Service Order. [gumb Naprej, kazalec na Set Service Order]

Odpre se okno z vsemi povezavami.

 • SPOROČILO: Tu nastavimo prioriteto povezav. Povezavo primemo in jo prestavimo pred druge. [gumb Naprej, brez kazalca]

Spremenimo vrstni red povezav.

 • SPOROČILO: Ustvarimo lahko več povezav. Eno za domače okolje, drugo za v službi. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Oglejmo si tudi naprednejše nastavitve povezovalnih protokolov, ki so na voljo pod gumbom Advanced. [gumb Naprej, kazalec na Advanced]

Odpre se okno z dodatnimi nastavitvami.

 • SPOROČILO: Razložimo samo pomembnejše. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Pomembnejša lastnost tukaj je, da lahko obnovimo DHCP povezavo. [gumb Naprej, kazalec na gumb Renew DHCP Lease]
 • SPOROČILO: Naslednji jeziček je za dodajanje DNS strežnikov. [gumb Naprej, kazalec na jeziček DNS]
 • SPOROČILO: Dodamo s klikom na gumb +. [gumb Naprej, kazalec na gumb +]
 • SPOROČILO: Dodamo lahko tudi AppleTalk, ki pa lahko deluje samo na eni povezavi. [gumb Naprej, kazalec na jeziček AppleTalk]
 • SPOROČILO: V predzadnjem jezičku lahko nastvavimo proksije. [gumb Naprej, kazalec na jeziček Proksies]
 • SPOROČILO: Napredne nastavitve lahko nastavimo tudi pri AirPortu. [gumb Naprej, kazalec na gumb Advanced]

Odprejo se naprednejše nastavitve pri AirPortu.

 • SPOROČILO: Tudi tu lahko nastavimo prioriteto povezav. [gumb Naprej, kazalec na povezave]
 • SPOROČILO: Spremenimo vrstni red povezav.
 • SPOROČILO: Pomoč pri nepravilnostih delovanja povezav dobimo pod gumbom Assist me... [gumb Naprej, kazalec na Assist me...]
 • SPOROČILO: Naslednja opcija pri možnosti Assist Me... je assistant. [gumb Naprej, kazalec na Assistant]

Odpre se okno Assistant.

 • SPOROČILO: Assistant nam pomaga nastaviti povezavo do interneta. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Oglejmo si še deljenje mrežnih pravic. [gumb Naprej, kazalec na Sharing]

Odprto imamo okno System Preferences. Odpre se okno Sharing.

 • SPOROČILO: Na vrhu okna je prikazano ime računalnika. [gumb Naprej, kazalec na ime]
 • SPOROČILO: Ime lahko tudi spremenimo. [gumb Naprej, kazalec na Edit]

Odpre se okno, v katerem lahko spremenimo ime računalnika.

 • SPOROČILO: Levo imamo podmenije, kjer je na voljo več izbir deljenja pravic.[gumb Naprej, kazalec na levi stolpec]
 • SPOROČILO: Scren Sharing omogoča drugim uporabnikom dostop do našega zaslona. [gumb Naprej, kazalec na Screen Sharing]
 • SPOROČILO: Pri File Sharing lahko določimo do katerih datotek in map lahko dostopajo drugi uporabniki. [gumb Naprej, kazalec na File Sharing]
 • SPOROČILO: Printer Sharing. Če imamo priklopljen tiskalnik, lahko omogočimo tudi drugim uporabnikom uporabo le-tega. [gumb Naprej, kazalec na Printer Sharing]
 • SPOROČILO: Web Sharing. Spletni strežnik Apache omogoča objavo spletnih strani z našega Maca. [gumb Naprej, kazalec na Web Sharing]
 • SPOROČILO: Remote Login. Omogoča dostop iz oddaljene lokacije preko SSH protokola. [gumb Naprej, kazalec na Remote Login]
 • SPOROČILO: Remote Management. Podobno kot Remote Login, le da omogoča dostop iz oddaljene lokacije na računalnik preko orodja Apple Remote Desktop. [gumb Naprej, kazalec na Remote Management]
 • SPOROČILO: Remote Apple Events. Omogoča določenim aplikacijam na drugem računalniku, da komunicirajo z aplikacijami na našem računalniku. [gumb Naprej, kazalec na Remote Apple Events]
 • SPOROČILO: Internet Sharing. Omogoča drugim računalnikom dostop do interneta preko našega računalnika. [gumb Naprej, kazalec na Internet Sharing]
 • SPOROČILO: Bluetooth Sharing. Tu določamo komuniciranje z drugimi bluetooth napravami. [gumb Naprej, kazalec na Bluetooth Sharing]

KONEC

Kvizna vprašanja

1. Kaj omogoča Remote Management?

a)Omogoča dostop iz našega računalnika na ostale računalnike.


b)Omogoča dostop iz odaljene lokacije na naš računalnik. Pri tem uporablja orodje Apple Remote Desktop. (PRAV)


c)Omogoča upravljanje s Task Managementom.2. Kako se imenuje pri Mac-u brezžični dostop do interneta?

Doplolni! odg: Airport.


3. Kaj pomeni kratica IP?

Dopolni!

ODG: internet protocol

Osebna orodja