Mac OS 3 - Hardware System preferences

Iz MaFiRaWiki

Opis

Prikazali bomo kako nastavimo nastavitve stojne opreme na Mac OS.

Snemalna knjiga

Smo na namizju operacijskega sistema Mac. Vsi programi (okna) So zaprti.

 • SPOROČILO: V Docku poiščemo ikono System Preferences. Dvokliknemo nanjo. [gumb Naprej, kazalec na ikono v Docku]

Odpre se okno s sistemskimi nastavitvami.

 • SPOROČILO: Oglejmo skupino sistemskih nastavitev strojne opreme. Torej tu nastavljamo obnašanje notranjih in zunanjih naprav, optičnih enot, zaslonov, varčevanja z energijo, nastavitev tipkovnice in miške, tiskalnikov, faksov in zvoka. [gumb Naprej, kazalec na Hardware]
 • SPOROČILO: Nastavitev Bluetooth povezav je v določeni meri odvisna tudi od naprav, ki jih povezujemo z računalnikom. Nastavitve Bluetooth se skrivajo pod prvo ikono. Dvokliknemo ikono Bluetooth. [gumb Naprej, kazalec na ikono Bluetooth]

Odpre se okno z imenom Bluetooth.

 • SPOROČILO: Če na računalnik nimamo priključenih nobenih naprav, potem na beli površini piše No Devices. [gumb Naprej, kazalec na besedilo No Devices]
 • SPOROČILO: Kliknemo na Set Up New Devices... [gumb Naprej, kazalec na gumb Set Up New Devices...]

Odpre se okno imenovano Bluetooth setup Assistent. Tu nastavimo pravilno delovanje novih Bluetooth naprav z računalnikom. Kliknemo Continue [gumb Naprej, brez kazalca]

 • SPOROČILO: Izberemo vrsto Bluetooth naprave. Če je ni navedene, potem kliknemo poljubno. Kliknemo Continue. [gumb Naprej, kazalec na Continue]

Izberemo Mobile Phone.

 • SPOROČILO: Računalnik začne iskati telefone v dosegu. Našel je telefon T616. [gumb Naprej, kazalec na Continue]
 • SPOROČILO: V oknu se izpiše zaporedje številk (passkey). Prikazano zaporedje števk bo potrebno vpisati tudi na telefon. Ko to storimo, sta telefon in računalnik povezana. [gumb Naprej, kazalec na zaporedje števk]
 • SPOROČILO: V primeru, da je naš telefon iPhone, lahko nastavimo, da bo iSyns prenesel kontakte in dogodke. [gumb Naprej, kazalec na prvo opcijo]
 • SPOROČILO: Lahko omogočimo dostop tudi do interneta. [gumb Naprej, kazalec na drugo možnost]

Dostopa do interneta ne bomo dovolili, zato možnosti zbrišemo kljukico. Kliknemo gumb Continue.

 • SPOROČILO: Naloži se aplikacija iSync. [gumb Naprej, kazalec na aplikacijo]
 • SPOROČILO: Kliknemo na telefon. Odpre se meni z opcijami nastavitve. [gumb Naprej, kazalec na možnosti]
 • SPOROČILO: Pustimo predlagane nastavitve. [gumb Naprej, kazalec na rdeči gumb]
 • SPOROČILO: Povezava je pravilno nastavljena. Kliknemo gumb Quit.[gumb Naprej, kazalec na Quit]
 • SPOROČILO: Prikaže se ikona Bluetooth naprave, torej v našem primeru telefona. [gumb Naprej, kazalec na ikono telefona]
 • SPOROČILO: Kliknemo gumb Advanced. Tu lahko nastavimo še druge opcije. [gumb Naprej, kazalec na Advanced]

Odpre se okno z dodatnimi nastavitvami.

 • SPOROČILO: Pod prvo možnostjo lahko nastavimo, če želimo avtomatičen vklop Bluetooth modula ob zagonu sistema, četudi ni nujno, da imamo v bližini kakšno Bluetooh napravo. [gumb Naprej, kazalec na Open Bluetooth Setup Assistent ...]
 • SPOROČILO: Druga možnost nam omogoča, da lahko zunanja naprava prekine spalni način računalnika. [gumb Naprej, kazalec na Allow Bluetooth devices ...]
 • SPOROČILO: Sledi nastavitev zvočnega opozorila takrat, ko se hoče določena zunanja naprava priklopiti na računalnik. [gumb Naprej, kazalec na Promt for all incoming ...]
 • SPOROČILO: Zadnja nastavitev je za dostop zunanjih naprav v internet. [gumb naprej, kazalec na Share my internet connection ...]
 • SPOROČILO: V zadnjem pravokotniku imamo izpisano ime vrat, na katera je priklopljena zunanja naprava.[gumb Naprej, kazalec na Serial Port Name]

Zapremo dodatne nastavitve.

 • SPOROČILO: Tako nastavimo Bluetooth povezavo med mobilnim telefonom in računalnikom. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Ločljivost in osveževanje zaslona ter še druge nastavitve zaslona nastavimo pod Display. [gumb Naprej, kazalec na Display]

Odpre se okno z nastavitvami zaslona.

 • SPOROČILO: Pod jezičkom Display lahko nastavimo resolucijo. Izberemo željeno. [gumb Naprej, kazalec na okno pod Resolutions]
 • SPOROČILO: Naslednje kar lahko nastavimo so število barv. Višje število pomeni boljšo sliko. [gumb Naprej, kazalec na meni pri Colors]
 • SPOROČILO: Nastavimo lahko tudi frekvenco osveževanja. Frekvenca osveževanja 60 Hertz pomeni, da se ekran osveži 60-krat na minuto. [gumb Naprej, kazalec na meni pri Refresh Rate]
 • SPOROČILO: Če imamo več zaslonov priključenih na računalnik, potem jih poskušamo zaznati s pritiskom na gumb Detect Displays. [gumb Naprej, kazalec na Detect Displays]
 • SPOROČILO: Na voljo imamo tudi rotacijo slike na zaslonu. [gumb Naprej, kazalec na meni pri Rotate]
 • SPOROČILO: V primeru, da izberemo Show displays in menu bar, se v desnem zgornjem vogalu prikaže ikona zaslona. S klikom nanjo lahko zelo hitro dostopamo do nastavitev zaslona. [gumb Naprej, kazalec na Show display in menu bar]
 • SPOROČILO: Oglejmo si jeziček Arrangement. [2 sekundi, kazalec na jeziček Arrangement]
 • SPOROČILO: Če imamo vključeno opcijo Mirrir Displays, lahko na zaslonu vidimo zva pomanjšana okna, vsako ima drugačno vsebino. [gumb Naprej, kazalec na Mirrir Displays]

Odpre se prikaz z dvema zaslonoma.

 • SPOROČILO: Nastavimo lahko pozicijo oken (zgoraj, spodaj, levo in desno), lego menija ipd. [gumb Naprej, brez kazalca]

Odprt imamo prikaz z dvemi okni.

 • SPOROČILO: Oglejmo si še meni Color. [gumb Naprej, kazalec na Color]
 • SPOROČILO: Ta meni je bolj zanimiv. Možnost Calibrate omogoča kalibracijo barv ter tako prilagajanje barve specifičnemu delovnemu okolju, kar se odraža na realnejšemu dojemnaju barv. [gumb Naprej, kazalec na Calibrate]

Odpre se okno Display Calibrator Assistant.

 • SPOROČILO: Nastavimo svetlobo. [2 sekundi, brez kazalca]

Odprto je okno Display Adjustment.

 • SPOROČILO: Nastavimo Native gama. [2 sekundi, brez kazalca]

Odprto je okno Determinate your display's nastive gamma.

 • SPOROČILO: V naslednjem koraku izberemo med standardno gamo in men televizijsko gamo. [gumb Naprej, kazalec na sredino med obema gamama.]

Odprto je okno Select a target gamma.

 • SPOROČILO: Nastavimo pozicijo bele točke. [gumb Naprej, brez kazalca]

Odprto imamo okno Select a target white point.

 • SPOROČILO: Ko nastavimo vse nastavitve, je ekran na novo kalibriran, z novimi nastavitvami. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Še vedno lahko izbiramo med staro in novo nastavitvijo. [gumb Naprej, kazalec na obe nastavitvi}

Odprto je okno z menijem Color.

 • SPOROČILO: Izbrišemo novo nastavitev monitorja. [gumb Naprej, kazalec na Delite Profile]

Novega profila ni več.

 • SPOROČILO: Izbrišemo hitri dostop do nastavitev zaslona v menijski vrstici. [gumb Naprej, kazalec na Show displays in menu bar]
 • SPOROČILO: Izberemo meni Keyboard & Mouse. [gumb Naprej, kazalec na omenjeni meni]

Odpre se okno z nastavitvami tipkovnice in miške.

 • SPOROČILO: S Keyepeat Rate določimo, kako hitro si sledijo znaki, medtem ko določeno tipko držimo. [gumb Naprej, kazalec na Key Repeat Rate]
 • SPOROČILO: V meniju Modifier Keys določimo obnašanje posebnih tipk: Ctrl, Opt, CMd, Caps Lock. [gumb Naprej, brez kazalca]

Odpre se okno za nastavitev obnašanja posameznih tipk.

 • SPOROČILO: Oglejmo si podmeni Mouse. [gumb Naprej, kazalec na Mouse]

Odpre se podmeni Mouse.

 • SPOROČILO: Nastavitev funkcionalnosti je odvisna od modela miške. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Nastavimo lahko: odzivnost miške, zamik pri dvokliku ter hitrost drsnega premikanja. Lahko zamenjamo tudi funkcionalnost gumbov ter obnašanje pri povečevanju in zmanjševanju. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Nastavitev privzetega gumba je dobrodošla za levičarje, saj bodo oni desni klik uporabljali kot privzetega, desničarji pa levega. [gumb Naprej, kazalec na Primary mouse button]

Preizkusimo delovanje privzetega gumba.

 • SPOROČILO: Nastavimo lahko tudi tipko za večanje oken. Uporabljamo jo skupaj s kombinacijo koleščka na miški. [gumb Naprej, kazalec na Zoom using scroll whell ...]

Preizkusimo delovanje večanja in manjšanja oken.

 • SPOROČILO: Oglejmo si tudi meni za nastavljanje bližnjic.

Odpre se okno z nastavitvami bližnjic.

 • SPOROČILO: Glavno polje je namenjeno pregledu, vklopu in izklopu bližnjic. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: S klikom na + lahko dodamo bližnjico do svoje aplikacije. [gumb Naprej, kazalec na +]

Odpre se okno za dodajanje bližnjice.

 • SPOROČILO: Dodamo bližnjico za novo okno Finderja. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Zapremo okno za nastavitve bližnjice. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Preverimo, ali se je bližnjica spremenila tudi v meniju File. [gumb Naprej, kazalec na novo nastavljeno bližnjico]
 • SPOROČILO: Ustvarimo novo mapo ter odpremo novo okna Finderja z novimi nastavitvami. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Še enkrat odpremo System Preferences. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Novo nastavljene bližnjice bomo spet nastavili na prvotno stanje. [gumb Naprej, kazalec na Restore Defaults]

Vse novo nastavljene bližnjice se izbrišejo.

 • SPOROČILO: Oglejmo si tudi meni Printer & Fax. [gumb Naprej, kazalec na ikono Printer & Fax]

Odpre se okno Print & Fax.

 • SPOROČILO: Prikazali bomo, kako priključimo na računalnik nov tiskalnik. [gumb Naprej, kazalec na Add printer]

Odpre se novo okno z dodanimi nastavitvami.

 • SPOROČILO: Kliknemo na gumb +. [gumb Naprej, kazalec na gumb +]

Odpre se okno, v katerem izberemo nov tiskalnik.

 • SPOROČILO: Izberemo ustrezen tiskalnik ter driverje. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Za dodajanje printerje kliknemo Add. [gumb Naprej, kazalec na Add]
 • SPOROČILO: Izberemo tiskalnik ter pa povlečemo na namizje. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Če želimo sedaj kaj natisniti, potem samo primemo dokument ter ga odvlečemo nad ikono tiskalnika na namizju. Dokument se bo natisnil. [gumb Naprej, kazalec na printer na namizju]
 • SPOROČILO: Kadar imamo nameščenih več tiskalnikov, lahko izberemo privzetega. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: izberemo željeni privzeti tiskalnik ter ga potrdimo pri Defautl Printer. [gumb Naprej, kazalec na Defaul Printer]
 • SPOROČILO: Do istega rezultata pridemo, če na izbrani tiskalnik kliknemo in izberemo Set default printer. [gumb naprej, kazalec na priročni meni]
 • SPOROČILO: tiskalnik je možno tudi deliti v mreži. Izberemo Share this printer. [gumb Naprej, kazalec na Share this printer]
 • SPOROČILO: Ogljmo si še podmeni Options & Supplies. [gumb Naprej, kazalec na Options & Supplies]

Odpre se okno, kjer lahko vidimo količino barv v kartuši.

 • SPOROČILO: Oglejmo si še meni Open Print Queue. [gumb Naprej, kazalec na omenjeni meni oz. gumb]

Tu lahko tiskalniku nastavimo pavzo, zbrišemo dokumente v čakalni vrsti ipd.

 • SPOROČILO: Iz menija Printer izberemo Network Diagnostic. [gumb Naprej, kazalec na Network diagnostic]
 • SPOROČILO: Tu lahko preverimo delovenje Etherneta, Network Settings, ISP, Interneta te Serverja. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Oglejmo si tudi dodajanje faxa. Izberemo gumb +, v oknu, ki se odpre kliknemo Fax ter zberemo željeni fax. [gumb Naprej, kazalec na Fax]
 • SPOROČILO: Odpremo poljuben dokument ter izberemo Print. [gumb Naprej, kazalec na okno]
 • SPOROČILO: Med tiskalniki izberemo možnostEexternal Modem. [gumb Naprej, kazalec na External Modem]
 • SPOROČILO: Nastavimo določene nastavitve ter vpišemo potrebne podatke ter kliknemo Fax. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Pod menijem Receive Options lahko nastavimo nastavitve prejemanja faxa. [gumb Naprej, kazalec na omenjeno nastavitev]

Odpre se okno, v katerem lahko nastavimo kam naj se faks shrani, kolikokrat naj pozvoni, preden se oglasimo ipd. [gumb Naprej, brez kazalca]

 • SPOROČILO: Iz System Preferences izberemo Sound. [gumb Naprej, kazalec na Sound]

Odpre se okno z nastavitvami zvoka.

 • SPOROČILO: Nastavimo Alert volume ter Output Volume. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Če smo naveličani poslušanja že pripravljenih zvokov, lahko dodamo svojega. [gumb Naprej, brez kazalca]

Preverimo delovanje novo dodanega zvoka.

 • SPOROČILO: V podmeniju Output nastavimo iz katerih zvočnikov želimo, da se sliši zvok. [gumb Naprej, kazalec na Output]

Odpre se podmeni Output.

 • SPOROČILO: V meniju Input pa nastavimo preko katere naprave želimo, da se vnaša zvok v računalnik. [gumb Naprej, kazalec na Input]

Odpre se podmeni Input. KONEC

Kvizna vprašanja

VPRAŠANJA:

1. Kaj nastavljamo v podmeniju Output, ki se nahaja pod menijem Sound?

a) Nastavimo zvočnike, iz katerih želimo slišati zvok

b) Zamenjamo zvok, ki se zasliši, ko ugasnemo računalnik

c) Preverimo delovanje mikrofona


2. Ali poleg privzetih zvočnih učinkov lahko dodamo tudi druge zvočne učinke?

a) DA

b) NE


3. Kaj napravi ukaz Show displays on menu bar?

a) Prikaže dva zaslona


b) Nastavimo velikost naslovne vrstice


c) Bližnjico do menija nam postavi v vrstico z meniji

Osebna orodja