Mac OS 2 - Seeking stuff

Iz MaFiRaWiki

Opis

Prikazali bomo uporabo iskalnika Spotlight ter izdelavo in uporabo pametnih map.

Snemalna knjiga

Smo na namizju operacijskega sistema Mac. Vsi programi (okna) so zaprti.

 • SPOROČILO: Iskalnik Spotlight je zelo močno orodje v Mac-u, ki poleg iskanja premore še veliko več. Zelo je podoben Finder-ju, a ga kljub temu ne smemo mešati z njim. Spotlight ni namenjen brskanju po datotekah in mapah, temveč njihovemu iskanj v sistemu s pomočjo metapodatkov.Zagotovo bomo hitreje dobili določeno mapo/datoteko, če jo poiščemo s spotlight-om, kot pa da bi jo iskali s Finderjem. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Spotlihgt zaženemo tako, da se z miško premaknemo v zgornji, desni vogal ter kliknemo na lupo. [gumb Naprej, kazalec na ikono Spotlight-a]

Odpre se modro bel pravokotnik, v katerega vpišemo iskano besedo ipd.

 • SPOROČILO: Predpostavljamo, da iščemo določene zadeve o Leopardu. [gumb Naprej, kazalec na iskalno polje Spotlighta]

Vpišemo besedo Leopard.

 • SPOROČILO: Izpišejo se vsi zadetki. Nekateri izmed njih vsebujejo že besedo Leopard, drugi ne. [gumb Naprej, kazalec na besedno zvezo, ki vsebuje besedo Leopard]
 • SPOROČILO: Besedna zveza About Stacks.pdf pa ne vsebuje besede Leopard. Je pa Spotlight tako bister, da je zaznal besedo Leopard nekje v vsebini pdf-ove datoteke, zato jo je navedel med rezultate. Pri iskanju si je pomagal z metapodatki. [gumb Naprej, kazalec na About Stacks.pdf]
 • SPOROČILO: Zelo nas zanima, kako se namesti Leopardov OS. Zato v iskalno polje vpišemo leopard install. [gumb Naprej, kazalec na iskalno polje]
 • SPOROČILO: Če želimo samo zadetke, ki vsebujejo samo besedno zvezo Leopard install, potem moramo iskano besedno zvezo dati v narekovaje. [gumb Naprej, kazalec na iskalno polje]

Z miškinim kazalcem pokažemo na rezultat iskanja, ki vsebuje besedno zvezo Leopard Install.

 • SPOROČILO: s Spotlight-om lahko poiščemo tudi aplikacije. Na ta način lahko bistveno hitreje poiščemo določeno aplikacijo, kot pa da bi jo iskali v mapi Applications. [gumb Naprej, kazalec na iskalno polje]
 • SPOROČILO: Denimo, da iščemo TextEditor. [gumb Naprej, kazalec na iskalno polje, kjer vpišemo besedo TextEditor]

Prikaže se seznam zadetkov. Dobili smo en sam zadetek. Levi stolpec prikazuje vrsto zadetka (aplikacija), desni stoplec pa ime iskane aplikacije (TextEditor)

 • SPOROČILO: Zaženemo TextEditor. [2 sekundi, kazalec na zadetek TextEditor]

Odpre se okno TextEditor-ja.

 • SPOROČILO: S pomočjo Spotlight-a lahko iščemo tudi definicije. Poglejmo kako. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Poiščemo razlago besede lizard. [gumb Naprej, kazalec na iskalno polje]

Odpre se okno z razlago pomena besede.

 • SPOROČILO: S Spotlight-om lahko tudi računamo. Uporabimo osnovne računske operacije. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Izračunamo vrednost izraza 2 + 2. [gumb Naprej, kazalec na iskalno polje]

Izpiše se rezultat izraza ter opomba, da je bilo to izračunano s kalkulatorjem.

 • SPOROČILO: Z Spotlight-om lahko iščemo aplikacije, definicije besed ter računamo s števili. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Do Spotlight-a lahko dostopamo tudi s pomočjo tipkovnice. Pritisnemo Cmd + preslednico. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Kadar imamo več zadetkov, kot jih je prikazanih, kliknemo Show All. V novem oknu se prikažejo vsi zadetki. [gumb Naprej, kazalec na Show All]

Zadetki se prikažejo v novem oknu.

 • SPOROČILO: V tem oknu lahko delamo veliko podobnih stvari, kot smo jih navajeni delati v Finder-ju. [gumb Naprej, kazalec na okno Searching "This Mac"]
 • SPOROČILO: Lahko izberemo različne kraje iskanja (zunanjih napravah, namizju ipd.) [gumb Naprej, kazalec na levi stoplec okna]
 • SPOROČILO: Lahko spremenimo tudi način prikazanih zadetkov. Izberemo enega izmed štirih kvadratkov iz zgornje vrstice, ki prikazujejo različne poglede. [gumb Naprej, kazalec na gumbe za pogled]

Kliknemo na vse štiri gumbe in opazujmo razliko prikazanih zadetkov.

 • SPOROČILO: Če izberemo zadnjega, izmed štirih pogledov lahko s pritiskom na preslednico dobimo predogled dokumenta. [gumb Naprej, kazalec na zgornje, manjše prikazane dokumente]

Prikaže se predogled dokumenta About Stacks.pdf.

 • SPOROČILO: Pravkar omenjena lastnost je dobrodošla takrat, kadar imamo veliko dokumentov, ki vsebujejo iskano besedo/niz. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Če želimo iskati samo po domačem direktoriju, potem kliknemo ime našega domačega direktorija, ki se nahaja v vrstici, pod gumbi za poglede. [gumb Naprej, kazalec na domač direktorij]

Sedaj bomo iskali samo po svojem domačem direktoriju.

 • SPOROČILO: Če bomo iskali ime datoteke, izberemo File Name. [gumb Naprej, kazalec na File Name]
 • SPOROČILO: Če želimo nastaviti še ostale podrobnosti pri iskanju, potem kliknemo gumb +, ki se nahaja na koncu vrstice. [gumb Naprej, kazalec na gumb +]

Odpre se še ena vrstica z dodatki.

 • SPOROČILO: Tu lahko določimo vrsto dokumenta, ki ga bomo iskali. Izberemo PDF. [gumb Naprej, kazalec na PDF]

Sedaj bomo iskali samo datoteke, ki imajo končnico PDF.

 • SPOROČILO: Če želim dodati še ostale podrobnosti pri isanju, kliknem gumb +, ki se nahaja na koncu te vrstice. [gumb Naprej, kazalec na gumb +]

Odpre se še ena vrstica s filtri.

 • SPOROČILO: Izberemo name in v iskalno polje vpišemo install. [gumb Naprej, kazalec na Name]

Sedaj iščemo datoteko, ki bo vsebovala besedi Leopard in install, nahajala se bo v domačem direktoriju ter bo imela končnico PDF.

 • SPOROČILO: Opazimo lahko, da se zadnji iskani dokument nahaja v mapi Documents. [gumb Naprej, kazalec na mapo Documents v spodnjem delu okna]

Odpremo mapo.

 • SPOROČILO: Iskalnik Spotlight Preferences nam ponudi tudi možnosti nastavitev iskanja. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Kliknemo na jabolko, izberemo System Preferences. [gumb Naprej, kazalec na system Preferences]

Odpre se okno z nastavitvami.

 • SPOROČILO: Kliknemo ikono Spotlight. [2 sekundi, kazalec na ikono]

Odpre se okno, v katerem lahko nastavljamo nastavitve iskalnika.

 • SPOROČILO: Tu lahko natančneje določimo, po čem na iskalnik išče. Če ne želimo, da bo iskal med aplikacijami, izbrišemo kljukico pri aplikacijah. [gumb Naprej, kazalec na kvadratek pri aplikacijah]
 • SPOROČILO: Lahko spremenimo prioriteto iskanja. Če želimo, da Spotlight vedno prvo poišče med sporočili elektronske pošte, potem primemo Mail Messages in jih povlečemo na prvo mesto. [gumb Naprej, brez kazalca]

Od sedaj naprej, bo Spotlight vedno prvo iskal med elektronskimi sporočili.

 • SPOROČILO: Lahko spremenimo tudi bližnjico na tipkovnici za aktivacijo/deaktivacijo Spotlight-a. [gumb Naprej, kazalec na meni pri Spotlight menu keyboard shortcut]
 • SPOROČILO: Iskalnik Spotlight odpremo z Cmd + Opt + preslednico, kar pa lahko tudi zamenjamo. [gumb Naprej, kazalec na meni pri spotlight window keyboard shortcut]
 • SPOROČILO: Če kliknemo na gumb Privacy, potem lahko tu določimo česa ne bomo iskali. [gumb Naprej, kazalec na Privacy]
 • SPOROČILO: Lahko dodamo določeno mapo, v kateri Spotlight ne išče zadetkov. [gumb Naprej, kazalec na dodano mapo]

Odpremo Finder, izberemo mapo, kjer ne želimo, da bo Finder iskal, in jo povlečemo v okno Spotlighta-pod Privacy.

 • SPOROČILO: Mape lahko dodajamo in odvzamemo s klikom na gumba + in -. [gumb Naprej, kazalec na gumba]

Odpre se okno z mapami na našem računalniku.

 • SPOROČILO: Imamo odprto okno System Preferences. Denimo, da želimo izvedeti, kateri program potrebujemo za predvajanje filmov. V iskalnik (v oknu) vpišemo movies. Kmalu dobimo odgovor, da za predvajanje filmov potrebujemo QuickTime player. [gumb Naprej, kazalec na iskalno polje]
 • SPOROČILO: Če želimo zamenjati ozadje (predpostavimo, da je okno Sstem Preferences odprto), lahko v iskalno polje vpišemo wallpaper. Računalnik nam kmalu ponudi možnost zamenjave ozadja. Opazimo lahko, da je besedo wallpaper povezal z besedo background [gumb Naprej, kazalec na zadetke]
 • SPOROČILO: Ustvarimo novo pametno mapo. Kliknemo File ter izberemo New smart Folder. [gumb Naprej, kazalec na New Smart Folder]

Odpre se okno New smart Folder.

 • SPOROČILO: Na domačem direktoriju poiščemo vse tekstovne datoteke. [gumb Naprej, kazalec na meni pri Kind]

Dobili smo dva zadetka.

 • SPOROČILO: S klikom na gumb Save bomo shranili mapo pod ime Text. [gumb Naprej, kazalec na Save]
 • SPOROČILO: Pravkar smo ustvarili novo pametno mapo, imenovanao Text. [gumb Naprej, kazalec na mapo Text]
 • SPOROČILO: Dobra lastnost pametnih map je, da se sproti posodabljajo. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Zapremo okno. [2 sekundi, kazalec na rdeč krogec]
 • SPOROČILO: Med aplikacijami poiščemo Text Editor ter v prazen dokument nekaj vpišemo. Pri shranjevanju bodimo pazljivi da bo izbrano Text Files. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Preverimo, ali se je ta datoteka samodejno shranila v pametno mapo Text. [gumb Naprej, brez kazalca]

Opazimo, da je računalnik datoteko samoiniciativno shranil v mapo Text.

 • SPOROČILO: Opazimo tudi, da se datoteke, ki so shanjene v pametni mapi nahajajo v različnih mapah na računalniku. [gumb Naprej, kazalec na vsebino mape Text]

KONEC

Kvizna vprašanja

1. Kako s pomočjo Spotlighta poiščemo vse zadetke, ki vsebujejo samo besedno zvezo Date & Time?

a) Date & Time

b) 'Date & Time'

c) "Date & Time"


2. Kaj je značilnost pametnih map?

a) Se sproti obnavljajo (shranjujejo iste vrste dokumentov skupaj)

b) Lahko jim spremenimo obliko

c) Lahko jim spremenimo barvo


3. Kaj je bilo posebej poudarjeno v scenariju glede iskanja s Spotlightom?

a) Da lahko s Spotlightom računamo, iščemo aplikacije, datoteke, definicije ipd.

b) Ima enake značilnosti kot Finder

c) Uporabljamo ga za izdelavo spotov

Osebna orodja