Mac OS 1 - Navigation

Iz MaFiRaWiki

Opis

Prikazali bomo uporabo Finder-ja ter delo s tem programom.

Snemalna knjiga

Smo na namizju operacijskega sistema Mac. Vsi programi (okna) so zaprti.

 • SPOROČILO: Prvo orodje, katerega se moramo na Mac-u naučiti, če želimo delati z datotekami je Finder. Njegova prvotna naloga je delo za datotekami in mapami. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Oglejmo si kaj je o Finder-ju zapisano pod menijem About Findr. Z miško kliknemo na meni Finder ter izberemo About Finder. [gumb Naprej, kazalec na About Finder]

Odpre se okno, v katerem lahko med drugim preberemo tudi njegovo verzijo.

 • SPOROČILO: Prva krepka beseda, ki se nahaja desno od simbola jabolka je ime aplikacije ali programa, ki ga imamo trenutno zagnanega. [gumb Naprej, kazalec na meni Finder]
 • SPOROČILO: Naslednja beseda, ki se nahaja v meniju Finder, pod besedno zvezo About Finder je Preferences. [gumb Naprej, kazalec na Preferenses]

Odpre se okno z nastavitvami za Finder.

 • SPOROČILO: Tu lahko nastavimo, kaj vse se privzeto nahaja na namizju. Če vklapljamo ali izklapljamo kljukice pri prvih štirih kvadratkih, se istočasno spreminjajo tudi ikone na namizju. [gumb Naprej, kazalec na štiri gumbe, s katerimi upravljamo nastavitve prikaza namizja]

Ikone (Hard Disks, External disks, ipd.) na namizju se skrijejo.

 • SPOROČILO: Izberemo, kar želimo, da je na namizju vedno prikazano. [gumb Naprej, kazalec na nastavitve]
 • SPOROČILO: Izberemo jeziček Advanced. [gumb Naprej, kazalec na Advanced]

Odprejo se nastavitve pod jezičkom Advanced.

 • SPOROČILO: Z aktivacijo prve nastavitve nastavimo datotekam končnice. Npr. če je datoteka narejena v Wordu, bo imela končnico . docx. Največkrat je to odvečen podatek, zato ga ne bomo aktivirali. [gumb Naprej, kazalec na Show all file extensions]
 • SPOROČILO: Oglejmo si še nastavitve pod menijem File. [gumb Naprej, kazalec na File]
 • SPOROČILO: S klikom na New Finder Window se odpre novo okno Finder-ja. Lahko pa do do novega okna dostopamo tudi bližnjico tipk: Cmd+N [gumb Naprej, kazalec na bližnjico, ki se nahaja v meniju File]

Odpre se novo okno Finder-ja.

 • SPOROČILO: Sedaj imamo priložnost, da si ogledamo nastavitve, ki jih lahko spreminjamo neposredno v oknu. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Kliknemo na mapo Documents. [gumb Naprej, kazalec na mapo Documents]

Odpre se vsebina mape Documents.

 • SPOROČILO: Oglejmo si poglede. Osnovni pogled je ikonski pogled. Prikazuje ime datoteke ter njeno vsebino v obliki ikone. Pri nekoliko resnejši uporabi pa ni vedno najprimernejši. [gumb Naprej, kazalec na ikono za ikonski pogled]
 • SPOROČILO: Drugi pogled je seznam. Tu lahko vidimo več informacij o mapah in datotekah. Privzeto je prikazano ime, zadnji datum spremembe, velikost in vrsta mape datoteke ali aplikacije. [gumb Naprej, kazalec na ikono za pogled v obliki seznama]

Odpremo pogled v obliki seznama.

 • SPOROČILO: Tretji pogled je stolpčni pogled. Namenjen je predvsem pogledu drevesne strukture znotraj map. Tu lahko vidimo vsebino v večji globini določene mape. [gumb Naprej, kazalec na ikono za tretji pogled]

Odpremo tretji pogled.

 • SPOROČILO: Zadnji je pogled Cover Flow. Spodnji del je v bistvu seznam. Zgornji del pa je pregled datotek, map ipd. v obliki listanja po naslovnicah oz. vsebini datoteke. Tu lahko pregledamo video, ki ga imamo posnetega,fotografije ipd. [gumb Naprej, kazalec na ikono za zadnji pogled]

Odpremo zadnji pogled.

 • SPOROČILO: Če želimo določeno datoteko izbrisati, jo lahko iz spodnjega seznama primemo ter jo odvlečemo v koš. [gumb Naprej, kazalec na koš]

Pravkar smo izbrisali fotografijo.

 • SPOROČILO: Prikazali bomo, kako lahko izpraznemo koš. Kliknemo na meni Finder in izberemo Empty Trash. Brisanje potrdimo s klikom na gumb OK. [gumb Naprej, kazalec na gumb OK]

Koš je popolnoma prazen, saj smo izbrisali popolnoma vse datoteke in mape, ki so se nahajale v njem.

 • SPOROČILO: Koš lahko izpraznemo tudi tako, da ga poiščemo v Docku, kliknemo nanj in izberemo Empty Trash. [gumb Naprej, kazalec na Empty Trash]

To je še drugi način brisanja podatkov iz koša.

 • SPOROČILO: Naslednji način brisanja podatkov iz koša je: kliknemo na meni Finder, izberemo Secure Empty Trash. Na ta način podatke iz koša za vedno izbrišemo. Če izberemo to možnost podatkov ne moremo obnoviti s časovnim strojem. [gumb Naprej, kazalec na Secure Empty Trash]

V našem primeru tega ne bomo naredili. Izberemo samo Empty Trash. [gumb Naprej, kazalec na Empty Trash]

 • SPOROČILO: Natančneje si bomo ogledali okno Finder-ja. Dvokliknemo na ikono Macintosh HD. [gumb Naprej, kazalec na ikono Macintosh HD]

Odpre se okno Macintosh HD.

 • SPOROČILO: V levem zgornjem vogalu se nahajajo trije okrogli gumbi. Z rdečim gumbom zapremo okno. [gumb Naprej, kazalec na rdeč gumb]

Zaprli smo okno.

 • SPOROČILO: Z rumenim gumbom pomanjšamo okno. Okno se premakne v Dock. S klikom na ikono prej pomanjšanega okna jo ponovno prikličemo na namizje. [gumb Naprej, kazalec na pomanjšano okno Macintosh HD, v Docku]

Okno smo pomanjšali in nato spet nazaj povečali.

 • SPOROČILO: Če pritisnemo tipko shift ter rumeni gumb, se bo okno v počasnem posnetku pomanjšalo. [gumb Naprej, brez kazalca]

Okno se v počasnem posnetku pomanjša in premakne v Dock.

 • SPOROČILO: S klikom nanj ter tipko shift se okno v počasnem posnetku vrne nazaj na namizje. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: S klikom na zelen gumb povečamo ali pomanjšamo okno. [gumb Naprej, kazalec na zeleni gumb]

Preizkušamo delovanje zelenega gumba.

 • SPOROČILO: Okno pa lahko pomanjšamo ali povečamo tudi na drugačen način. V desnem spodnjem kotu okna se nahajajo črtice. S klikom nanje lahko okno poljubno povečamo ali pomanjšamo. [gumb Naprej, kazalec na črtice]

Poljubno povečujmo ali zmanjšujmo okno.

 • SPOROČILO: Pod okroglimi gumbi se nahajata dva gumba na navigacijo. Z levim se sprehajamo nivo višje, z desnim pa nivo nižje. [gumb Naprej, kazalec na gumba s puščicami]

Preverimo prehajanje za nivo nižje/višje po drevesni strukturi.

 • SPOROČILO: Naslednja skupina štirih gumbov je namenjena različnim pogledom. [gumb Naprej, kazalec na gumbe]
 • SPOROČILO: Preizkusimo razlike med vsemi štirimi pogledi. [gumb Naprej, kazalec na poglede]

Kliknemo na vse štiri gumbe in natančneje preverimo razlike med vsemi štirimi pogledi.

 • SPOROČILO: Pri zadnjem pogledu lahko s preslednico pridobimo predogled mape, ikone ipd. [gumb Naprej, kazalec na predogled mape]

Prikaže se predogled mape.

 • SPOROČILO: Predogled lahko aktiviramo tudi s tipko, ki vsebuje ikono v obliki očka. [gumb Naprej, kazalec na gumb za predogled]

Preverimo predogled s klikom na tipko.

 • SPOROČILO: Zadnji gumb je dostop do hitrega menija, kjer lahko ustvarjamo nove mape, premaknemo zadeve v koš, izdelujemo dvojnike, označujemo mape ipd. [gumb Naprej, kazalec na odprt meni]

Odpremo meni in preverimo, kaj vse lahko nastavljamo.

 • SPOROČILO: Vsebina hitrega menija se spreminja v povezavi s tem, kaj je trenutno prikazano v oknu. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: v zaobljenem pravokotniku lahko iščemo določene zadeve po mapah. [gumb Naprej, kazalec na iskalnik Spotlight]
 • SPOROČILO: S klikom na gumb, ki se nahaja v desnem zgornjem delu ekrana lahko prikažemo in skrijemo vse odvečne zadeve, ki nas pri delu utegnejo motiti. [gumb naprej, kazalec na gumb za skrivanje in prikazovanje]

Prikažemo in skrijemo odvečne zadeve.

 • SPOROČILO: Na levi strani imamo stolpec, kjer se nahajajo vse priključene naprave, datoteke in mape, ki jih lahko damo v skupno rabo z drugimi uporabniki na internetu, namizje, domača mapa, aplikacije, lahko preiščemo tudi zgodovino ter pametne mape. [gumb Naprej, kazalec na levi stolpec]

Preglejmo, kaj vse se skriva pod ikonami na levem stolpcu.

 • SPOROČILO: Kliknemo na pametno mapo All Images. [gumb naprej, kazalec na mapo All Images]

Na desni strani se prikaže vsebina pametne mape.

 • SPOROČILO: Opazimo, da je stolpec z imenom Last Opened pobarvan Modro. To je zato, ker so slike sortirane glede na omenjeni kriterij. [gumb naprej, kazalec na Last Opened]
 • SPOROČILO: če želimo, lahko slike sortiramo tudi po imenu. Kliknemo na Name. [gumb Naprej, kazalec na Name]

Fotografije se sortirajo od a do z. Enako lahko sortiramo tudi glede na druge kriterije.

 • SPOROČILO: Zadnja vrstica okna pove, da imamo v mapi 23 datotek, od katerih je ena izbrana. Prikazano imamo tudi koliko je še praznega prostora. [gumb Naprej, kazalec na zadnjo vrstico]

Zapremo okno.

 • SPOROČILO: Še enkrat si poglejmo nastavitve, ki jih lahko nastavimo pri Finder-ju. Izberemo Finder ter nato Preferences. [gumb naprej, kazalec na Preferences]

Odpre se okno z dodatnimi nastavitvami pri Finder-ju.

 • SPOROČILO: Ko odpremo novo Finder-jevo okno lahko nastavimo, kaj naj se v njem prikaže. Lahko nastavimo domače delovno področje, dokumente ali izberemo kaj drugega. [gumb naprej, kazalec na meni pri New Finder Windows open]

Izberemo tisto, ki se nam zdi najbolj primerno.

 • SPOROČILO: Če imamo izbrano Spring-loaded folders and windows bomo pri prenosu datoteke opazili spremembe. Torej tja, kamor bomo premaknili datoteko/mapo bomo opazili novo ikono s premaknjeno mapo/datoteko. [gumb Naprej, kazalec na novo premaknjeno datoteko]
 • SPOROČILO: Mape lahko tudi označimo. izberemo drugi zavihek-labels. Lahko tudi preimenujemo imena. Recimo, da si vse pomembne zadeve želimo pobarvati z rdečo. zato bomo mape, ki so pobarvane z rdečo imele oznako Important. [gumb naprej, kazalec na rdečo oznako]

Spremenimo ime rdeče oznake iz Red na Important.

 • SPOROČILO: Pod zavihkom sidebar nastavimo, kaj želimo, da je prikazano v levem stlpcu Finder-ja. [gumb Naprej, kazalec na okno, ki se odpre pri Sidebar]
 • SPOROČILO: Nastavimo zadeve, ki se nam za naše delo zdijo pomembne ter hočemo do njih dostopati hitreje.
 • SPOROČILO: Oglejmo si še zavihek Advanced. Tu lahko nastavimo viden podaljšek datotekam, opozorilo pred praznjenjem koša, varno praznjenje koša. [gumb Naprej, kazalec na opcije menija Advanced]
 • SPOROČILO: Pod menijem View | Show View Options lahko nastavimo dodatne nastavitve pogleda Finder-ja. [gumb Naprej, kazalec na odprto okno Show View Options]
 • SPOROČILO: Tu nastavimo, da se bo Finder vedno odprl v ikonskem pogledu.[gumb Naprej, kazalec na Always open in icon view]
 • SPOROČILO: Tu nastavimo velikost ikon. [gumb Naprej, kazalec na Icon size]
 • SPOROČILO: Lahko spremenimo tudi velikost pisave pod ikonami. [gumb Naprej, kazalec na text size]
 • SPOROČILO: Ikone lahko sortiramo po imenu, velikosti, vrsti ipd. [gumb Naprej, kazalec na Arrange by]
 • SPOROČILO: Spremenimo lahko tudi ozadje, ki je lahko belo, barvano, lahko pa uporabimo tudi sliko. [gumb Naprej, kazalec na Background]

spremenimo barvo ozadja. če izberemo Use as Defaults, se barva ozadja spremeni za celoten Finder, sicer samo za okno, ki ga imamo trenutno odprtega.

 • SPOROČILO: Z aktivacijo Show Path Bar lahko nastavimo prikaz poti. Pot je prikazana na dnu okna, v sivi vrstici. [gumb Naprej, kazalec na Show Path Bar]

V sivi vrstici, na dnu odprtega okna je prikazana pot. Če dvokliknemo na pot, se premaknemo na tisto območje, kjer smo kliknili.

 • SPOROČILO: Ustvarimo novo mapo. Mapo primemo in jo prenesemo v levi stolpec. Z dvoklikom nanjo smo se prestavili vanjo. [gumb Naprej, kazalec na mapo, ki je v levem stolpcu]
 • SPOROČILO: Če mape ne želimo več, jo primemo ter prestavimo na namizje, kjer se samodejno izbriše.
 • SPOROČILO: Vrstni red ikon levega stolpca lahko tudi zamenjamo. Ikono preprosto primemo in jo povlečemo pred drugo ikono. [gumb Naprej, kazalec na levi blok]

Spremenimo vrstni red ikon.

 • SPOROČILO: Odpremo mapo Documents ter si oglejmo podrobnosti odprte mape. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Izberemo poljubno datoteko, kliknemo na meni File ter izberemo Get Info. [gumb Naprej, kazalec na Get Info]

Odpre se okno z informacijami o tej datoteki.

 • SPOROČILO: Osnovne informacije, ki jih dobimo o datoteki so: ime s končnico, njena velikost ter kdaj je bila narejena. [gumb Naprej, kazalec na osnovne informacije]
 • SPOROČILO: Pod Spotlight Comments lahko dodamo komentarje, ki nam olajšajo iskanje datoteke. [gumb Naprej, kazalec na okno za dodajanje komentarjev]

Dodamo komentar.

 • SPOROČILO: Sledijo osnovne informacije o datoteki (vrsta, velikost, kje se nahaja, kdaj je bila ustvarjena, lahko dodamo tudi barvno oznako ipd.) [gumb Naprej, kazalec na osnovne informacije]
 • SPOROČILO: V primeru, da želimo več informacij o datoteki, kliknemo More Info. [gumb Naprej, kazalec na More Info]

Odpre se več informacij o datoteki.

 • SPOROČILO: Končnico (pdf) lahko skrijemo. [gumb Naprej, kazalec na Hide extension]
 • SPOROČILO: Pod menijem Open with lahko nastavimo aplikacijo, s katero naj se datoteka odpre. [gumb Naprej, kazlec na Open with]
 • SPOROČILO: Izbrali smo Safari. Če kliknemo Change all... se bodo vsi pdf-ovi dokumenti odprli s Safarijem. [gumb Naprej, kazalec na Change all...]
 • SPOROČILO: Na koncu mamo še dovoljenja. Bolje je, da teh nastavitev ne spreminjamo. [gumb Naprej, kazalec na Sharing & Prmissions]

Zapremo okno.

 • SPOROČILO: Če kliknemo z desnim gumbom pridobimo priročni meni (lahko ustvarimo novo mapo, prilepimo določeno zadevo, razvrstimo datoteke in mape gleda na ipd.) [gumb Naprej, kazalec na priročni meni]
 • SPOROČILO: Pravkar omenjeni priročni meni lahko prikažemo tudi pri datotekah in mapah. Vsebina priročnega menija je odvisna od zadeve, na katero kliknemo. [gumb Naprej, brez kazalca]

Oglejmo si, kaj vse dopušča priročni meni pri datotekah.

 • SPOROČILO: Ustvarimo novo mapo, imenovano Text Files. [gumb Naprej, kazalec na novo ustvarjeno mapo]
 • SPOROČILO: Odpremo TextEdit ter ustvarimo novo tekstovno datoteko. Datoteko shranimo v prej ustvarjeno mapo. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Tekstovno datoteko, ki smo je prej shranili v mapo Text Files lahko kasneje tudi dopolnimo ali popravimo. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Poglejmo še uporabo iskalnika. V iskalno polje vpišemo font. Pojavi se še eno okno, kjer lahko vidimo bližnjice za uporabo ukazov kot so npr. krepko, ležeče, podčrtano ipd. [gumb Naprej, kazalec na drugi stolpec poleg stolpca, ki kaže zadetke]

Oglejmo si vse zadetke iskalnika.

 • SPOROČILO: Če kliknemo na prikaži vse, potem se prikažejo zadetki ter njihova popularnost. [gumb Naprej, kazalec na okno Search Results: font]
 • SPOROČILO: Če se v oknu, ki ga imamo odprtega premaknemo še nekoliko nižje, dobimo pomoč, ki je označena z rdečimi krogci, kar nakazuje, da to pomoč dobimo na internetu. [gumb Naprej, kazalec na zadetke z rdečim krogcem]

Če smo priključeni na internet, lahko kliknemo na pomoč z rdečim krogcem. Ta se bo čez čas prenesla k nam in prikazala.

 • SPOROČILO: Če v oknu kliknemo na ikono s hiško, lahko iščemo pomoč o različnih zadevah. [gumb Naprej, kazalec na odprt priročni meni pod hiško]
 • SPOROČILO: S klikom na gumb, ki vsebuje ikonico v obliki zobnika lahko povečamo ali zmanjšamo tekst, tiskamo ipd. [gumb Naprej, kazalec na odprt meni pod gumbom]
 • SPOROČILO: Vsebina pomoči se spreminja glede na to, katero aplikacijo imamo odprto. [gumb Naprej, kazalec na pomoč, ki se je prikazala, ko smo imeli odprto aplikacij Finder]

KONEC.

Kvizna vprašanja

1. Ali je postopek pravilno opisan?

Končnico datotek skrijemo tako, da v meniju Get Info izberemo Name & Extension ter kjer piše Hide extension odkljukamo kljukico. (Da)

2. Katere štiri poglede poznamo v Macu. Navedi jih z originalnimi izrazi.

(Icons, List, Columns ter Cover Flow)

3. Katera nastavitev še manjka v meniju Finder | Preferences?

General, Labels, Sidebar in ___________ (Advanced)

Osebna orodja