Mac OS 1

Iz MaFiRaWiki

Opis

Prikazali bomo uporabo iskalnika Spotlight ter izdelavo in uporabo pametnih map

Snemalna knjiga

Kvizna vprašanja

Osebna orodja