Mac OS - Terminal (Mojca Pev)

Iz MaFiRaWiki

 • Dolžina videa, po katerem je napisan scenarij: 18:18.

Opis

Prikazali bomo osnovno delo s Terminalom (kopiranje, premikanje, skrivanje ikon na namizju ipd.)

Snemalna knjiga

Smo na namizju operacijskega sistema Mac. Vsi programi (okna) so zaprti.

 • SPOROČILO: Ukazno vrstico dandanes še vedno vključujejo v večino sodobnih operacijskih sistemov. V Mac OS-u jo najdemo med osnovnimi orodji. Imenuje se Terminal. Z ukazno lupino lahko naredimo veliko stvari enostavneje, kot bi jih brez nje. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Pri zagonu Terminala si pomagamo z iskalnikom Spotlight, ki se nahaja v zgornjem, desnem delu okna. V iskalno polje vpišemo terminal. [gumb Naprej, kazalec na zadetke]

Zaženemo Terminal.

 • SPOROČILO: V naslednji lekciji bomo spoznali osnovne ukaze v Terminalu. [gumb Naprej, kazalec na okno Terminala]
 • SPOROČILO: Skozi primere bomo spoznali, da je delo s Terminalom samo še eden izmed mnogih načinov dela v Mac OS. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Z miško se zapeljemo do menija Go ter izberemo svoje domače področje (Home). [gumb Naprej, kazalec na Home]

Odpre se domače delovno področje uporabnika, ki vsebuje Desktop, Documents, Downloads, Library, Movies, Music, Pictures, Public in Sites.

 • SPOROČILO: Poglejmo še v Terminalu, kako dostopamo do svojega delovnega področja. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Ko zaženemo Terminal, smo že prijavljeni kot uporabnik Christopher Breen. Zato z ukazom ls raziščemo vsebino svojega domačega delovnega področja. [gumb Naprej, kazalec na ls]

Izpišejo se mape, ki se trenutno nahajajo na domačem delovnem področju.

 • SPOROČILO: Opazimo lahko, da na oba načina dostopamo do iste vsebine. [gumb Naprej, kazalec na izpisane mape]
 • SPOROČILO: Razlika je le v tem, da so mape v Terminalu prikazane samo s tekstom, pri prejšnjem prikazu (s Finder-jem) pa so mape prikazane s tekstom in ikono. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: V naslednji lekciji si bomo ogledali nekaj ukazov za navigacijo v Terminalu. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Ko prvič odpremo terminal, ne vidimo veliko uporabnih podatkov. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Podatki, ki jih razberemo so naslednji: datum in ura zadnje prijave, ime računalnika ter kateri uporabnik je prijavljen. [gumb Naprej, kazalec na zadnjo vrstico v terminalu]
 • SPOROČILO: Tilda (~) je kratica za uporabnikovo mapo (User Folder). [gumb Naprej, kazalec na tildo]
 • SPOROČILO: Ime prijavljenega uporabnika se konča s $. [gumb Naprej, kazalec na $]
 • SPOROČILO: Dandanes ljudje ne želimo veliko časa zapraviti za tipkanje. Zato obstaja veliko ukazov, s pomočjo katerih lahko izvajamo določene ukaze v Terminalu. Oglejmo si jih nekaj. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Vsebino mape/delovnega področja, kjer se trenutno nahajamo pregledamo z ukazom ls.

Izpiše se vsebina domačega delovnega področja.

 • SPOROČILO: Želimo se premakniti v mapo Documents, ki se nahaja znotraj našega delovnega področja. Premaknemo se z ukazom cd (change directory) Documents ter pritisnemo enter. [gumb Naprej, kazalec na vpisan ukaz]
 • SPOROČILO: Z ukazom ls preverimo vsebino mape Documents. [gumb Naprej, kazalec na izpisano vsebino]

Izpiše se celotna vsebina mape Documents.

 • SPOROČILO: Imena, ki imajo končnico, so datoteke. [gumb Naprej, kazalec na Aaron Aappleton.vcr]
 • SPOROČILO: Imena, ki nimajo končnice, so mape. [gumb Naprej, kazalec na For Safari]
 • SPOROČILO: Ukaz pwd (print working directory) nam izpiše pot do mape, v kateri se trenutno nahajamo. [gumb Naprej, kazalec na pwd]

Izpiše se pot od korenskega imenika do mape, v kateri se trenutno nahajamo.

 • SPOROČILO: Če želimo preveriti, kaj se nahaja v mapi Downloads zapišemo ukaz: ls /Users/christopherbreen/Downloads. Poudariti je potrebno, da je ime poti na drugem računalniku lahko različno. Pazljiv je potrebno biti tudi pri uporabi velikih in malih črk. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Izpiše se vsebina mape Downloads.

 • SPOROČILO: Z ukazom cd ~ se vrnemo nazaj na naše domače delovno področje. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Prestavili smo se na domače delovno področje.

 • SPOROČILO: Trenutno se nahajamo na domačem delovnem področju, zato se lahko z ukazom cd Documents premaknemo v mapo Documents. [gumb Naprej, kazalec na cd Documents]
 • SPOROČILO: Nivo višje se vrnemo z ukazom cd .. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

V našem primeru se vrnemo na domače delovno področje.

 • SPOROČILO: Z ukazom cd ~uporabniškoime se premaknemo na domače delovno področje drugega uporabnika. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

V našem primeru smo se preselili na domače delovno področje uporabnika lynda.com.

 • SPOROČILO: Z ukazom cd ~ se premaknemo na naše, domače delovno področje. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]
 • SPOROČILO: Pri pisanju v Terminalu si lahko pomagamo s tipko Tab. Napišemo začetnih nekaj črk ter kliknemo Tab. Računalnik bo sam predlagal besedo, ki se začne z napisanimi črkami. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Prikazali smo na primeru prehoda v mapo Documents.

 • SPOROČILO: Način prehoda v mape je lahko tudi enostavnejši. Odpremo Finder-ja, povlečemo mapo, v katero se želimo premakniti v Terminal. Računalnik to potezo zazna kot pot, zato tudi izpiše v Terminalu to v obliki /Library. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Na ta način smo se premaknili v mapo Library.

 • SPOROČILO: Z ukazom ls prelistamo vsebino mape Library. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Odpre se vsebina mape Library.

 • SPOROČILO: Z ukazom cd ~ se premaknemo na domače delovno področje. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Smo na domačen delovnem področju.

 • SPOROČILO: S pomočjo Terminala lahko odpremo tudi aplikacije. Odpremo jih z ukazom open navedemo pot do aplikacije ter tudi končnico (v primeru, da je aplikacija napišemo .app). [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Z ukazom open /Applications/TextEdit.app smo odprli urejevalnik besedil Textedit.

 • SPOROČILO: V prazen dokument zapišemo nekaj besed. Shranimo ga na namizje. [gumb Naprej, kazalec na belo okno praznega dokumenta]

Dokument smo shranili pod imenom Test File. Zapremo Text Edit.

 • SPOROČILO: Datoteko Text Files bomo kopirali v mapo Documents. Kopiramo z ukazom cp, nato navedemo pot, kjer se datoteka trenutno nahaja ter nato pot, kamor jo želimo kopirati. Pot datoteke, kjer se trenutno nahaja ni potrebno vpisovati, saj lahko datoteko samo primemo z namizja in jo prenesemo v Terminal. Pot se bo sama izpisala. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Datoteko smo kopirali v mapo Documents. Uporabili smo naslednjo obliko ukaza: cp kaj kam.

 • SPOROČILO: Prepričajmo se, da se datoteka resnično nahaja v mapi Documents. [gumb Naprej, kazalec na datoteko v mapi Documents]

Odprto imamo okno Documents ter v njem poiščemo datoteko Test Files.

 • SPOROČILO: Na namizju naredimo novo mapo z imenom Test Folder ter vanjo prestavimo datoteko Test Files. [gumba Naprej, kazalec na novo ustvarjeno mapo]

Ustvarili smo novo mapo in vanjo prestavili datoteko.

 • SPOROČILO: Ko imamo datoteko v mapi, ne smemo uporabiti enakega postopka za kopiranje kot prej. Torej ukaz cp kaj kam ne deluje. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Za kopiranje map in njene vsebine je potrebno uporabiti naslednji ukaz: cp -R kaj kam. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Pravkar smo kopirali mapo Test Folder v mapo Documents. O čemer se tudi prepričamo.

 • SPOROČILO: Za premikanje uporabimo izraz mv. Oblika ukaza je podobna ukazu cp. Napišemo mv kaj kam. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Mapo Test Folder smo iz namizja premaknili v mapo Documents.

 • SPOROČILO: Prepričajmo se, da se mapa Test Folder resnično nahaja v mapi Documents.

Odpremo mapo Documents, v kateri najdemo mapo Test Folder.

 • SPOROČILO: Ukazov, ki jih lahko uporabimo v Terminalu je ogromno. Če ne poznamo pomena uporabe določenega ukaza lahko v Terminalu vpišemo man in ime ukaza (man ls). Izpiše se opis in uporaba iskanega ukaza. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Odpre se okno z uporaba in formulacijo ukaza.

 • SPOROČILO: Pri prehodu na naslednjo stran ukaza si pomagamo s preslednico. S tipko Q pa zapustimo pomoč. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Z ukazom man mam dobimo pomoč o uporabi pomoči. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Odpre se okno s pomočjo.

 • SPOROČILO: V primeru, kadar se koš nikakor noče izprazniti, lahko v Terminalu uporabimo ukaz, ki nas bo zagotovo ubogal. Ukaz je naslednji: sudo rm -rf ~/.Trash/*. Beseda sudo nam omogoča, da lahko počnemo kar želimo, postanemo kot nekakšen super uporabnik, rm pomeni remove, ukaz -rf nam omogoča brisanje brez vmesnih vprašanj, na koncu navedemo še pot ter z znakom * povemo, da naj izbriše vse, kar se nahaja v košu. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Koš (Trash) smo popolnoma izpraznili.

 • SPOROČILO: Pri uporabi ukaza sudo moramo biti zelo pazljivi. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Vpisati je potrebno geslo. [gumb Naprej, kazalec na Password:]

Vpišemo geslo.

 • SPOROČILO: Mape, datoteke, ikone ipd. ki jih imamo na namizju lahko z ukazom tudi skrijemo. Uporabimo naslednji ukaz: chflags hidden ~/Desktop/*. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Ikone, mape in datoteke iz namizja so se skrile.

 • SPOROČILO: Z ukazom chflags nohidden ~/Desktop/* razveljavimo zadnji ukaz oz. prikažemo na namizju skrite zadeve. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Skrite stvari se prikažejo nazaj.

 • SPOROČILO: V Terminalu lahko odpremo tudi koledar. Odpremo ga z ukazom cal.

Odpre se koledar.

 • Sporočilo: Dunnet je tekstovna igra. Deluje na vseh operacijskih sistemih z Emasc editorjem. Zaženemo jo z ukazom emacs -batch -l dunnet. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

Izpiše se besedilo.

 • SPOROČILO: Preizkusimo nekaj ukazov pri igri. [gumb Naprej, kazalec na ukaze]

Preizkusimo delovanje določenih ukazov.

 • SPOROČILO: Za izhod iz igre pritisnemo Ctrl+Z. [gumb Naprej, kazalec na ukaz]

KONEC.

Kvizna vprašanja

1. Kateri ukaz uporabljamo za premikanje datotek?

a) mf

b) md

c) mv


2. Navedite ukaz, ki iz terminalske vrstice izbriše celoten koš.

sudo rm -rf ~/.Trash/*


3. Nahajamo se na domačem delovnem področju. Zapiši ukaz s pomočjo katerega bomo odprli aplikacijo TextEdit.

open /Applications/TextEdit.app

Osebna orodja