Mac OS - Permissions (Mojca Pev)

Iz MaFiRaWiki

 • Dolžina videa, po katerem je napisan scenarij: 7:08.

Opis

Naslov: Dovoljenja na operacijskem sistemu Mac

Prikazali bomo, kako lahko spremenimo dovoljenja na mapah in datotekah na Mac OS.

Snemalna knjiga

Smo na namizju operacijskega sistema Mac. Vsi prorami (okna) so zaprti.

 • SPOROČILO: Operacijski sistem Mac je oblikovan tako, da lahko na njem deluje več uporabnikov. Le-ti se med delom ne motijo, saj ima vsak uporabnik svoj račun in delovno okolje. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Poglejmo nekatera delovna okolja uporabnikov na računalniku. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Na namizju dvokliknemo ikono Macintosh HD. [gumb Naprej, kazalec na ikono Macintosh HD]
 • Odpre se okno Macintosh HD.
 • SPOROČILO: V oknu odpremo mapo Users. Opazimo lahko, da je christopherbreen adminisrator s svojim računom. [gumb Naprej, kazalec na christopherbreen]
 • Odpre se pogovorno okno Users
 • SPOROČILO: Poleg administratorja imamo na tem Mac-u tudi druge uporabnike. [gumb Naprej, kazalec na ostale uporabnike]
 • Z miško pokažemo tudi ostale uporabnike na Mac-u.
 • SPOROČILO: Oglejmo si uporabnika Ldcadmin. [gumb Naprej, kazalec na uporabnika Ldcadmin]
 • SPOROČILO: Račun uporabnika Ldcadmin ima svoje okolje. [gumb Naprej, kazalec na delovno okolje uporabnika]
 • Odpremo delovno področje uporabnika Ldcadmin.
 • SPOROČILO: Mape, ki so označene z rdečo piko so zaklenjene. Za dostop do njih nimamo ustreznih dovoljenj. [gumb Naprej, kazalec na mape, ki so označene z rdečo piko]
 • SPOROČILO: Vsak uporabnik ima posebna pooblastila za izvajanje določenih ukazov. Administrator lahko spremeni dovoljenja tako, da ima uporabnik pravico dostopati do prej omenjenih datotek. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Zakaj sploh želimo spreminjati pravice? Predpostavljamo, da želi uporabnik premakniti datoteko iz računalnika, ki ima nameščen starejši Mac-ov OS, na računalnik, ki ima nameščen novejši Mac-ov OS. Možno je, da so se med premikanjem določena dovoljenja izgubila. Kljub vsemu si želimo, da bo imela datoteka enake pravice na starem, kot tudi na novem Mac-ovem OS.[gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Oglejmo si, kako se spremeni dovoljenja na datotekah. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Vrnemo se nazaj na mapo Ldcadmin. Dvokliknemo nanjo. [gumb Naprej, kazalec na Ldcadmin]
 • Odpre se delovno področje uporabnika Ldcadmin.
 • SPOROČILO: Kliknemo na mapo Documents ter pritisnimo tipki command + i za prikaz informacij mape. [gumb Naprej, kazalec na Documents]
 • Prikaže se okno z informacijami omapi.
 • SPOROČILO: Pod zavihkom Sharing and Permissions lahko vidimo, kdo ima dovoljenje za delo z mapo Documents. Ldcadmin lahko bere in piše, vsi ostali pa nimajo nikakršnega dovoljenja. Zaradi omenjene lastnosti ima mapa Documents prikazano redečo piko. [gumb Naprej, kazalec na področje zavihka Sharing and Permissions]
 • SPOROČILO: Ker smo prijavljeni kot administrator, lahko pravice tudi spreminjamo. [gumb Naprej, kazalec na Ldcadmin]
 • SPOROČILO: Če želimo spremeniti pravice, kliknemo na zakljenjeno ključavnico, vpišemo administratorjevo geslo ter kliknemo OK. [gumb Naprej, kazalec na ključavnico]
 • Odpre se okno za vpis gesla.
 • SPOROČILO: Stolpca Name and Privilage se pobarvata temno sivo. Sedaj lahko spreminjamo dovoljenja. [gumn Naprej, kazalec na stoplec Name and Privilage]
 • SPOROČILO: Pravice spremenimo tako, da kliknemo znak +. [gumb Naprej, kazalec na znak +]
 • Odpre se okno Select a new user or group.
 • SPOROČILO: Prikaže se okno, ki poleg imenika vsebuje še vse uporabnke in skupine na računalniku. [gumb Naprej, kazalec na okno Select nem user or group]
 • SPOROČILO: Če želimo, lahko damo vse pravice administratorju, lahko pa pravice spremenimo tudi posameznim uporabnikom. Izberemo uporabnika, ki ga želimo dodati in kliknemo Select. [gumb Naprej, kazalec na Select]
 • SPOROČILO: Dodali smo novega uporabnika (Christopherja Breena), ki ima privzeto na mapi Documents pravico branja. [gumb Naprej, kazalec na Stolpec s pravicami]
 • SPOROČILO: S klikom na pravice lahko uporabniku spremenimo nastavljene pravice. Kliknemo na nastavljeno pravico in izberemo Read&Write. [gumb Naprej, kazalec na stolpec s pravicami]
 • Odpre se manjše okno, v katerem izberemo pravice.
 • SPOROČILO: Po spremembi pravic, mapa Documents izgubi rdečo piko. [gumb Naprej, kazalec namapo Documents]
 • Odprto imamo okno, v katerem vidimo delovno področje uporabnika Ldcadmin.
 • SPOROČILO: Ostalih map ne moremo odpreti, saj so za nas zaklenjene.To nam nakazuje rdeča pika na mapah. Če kliknemo na mapo, nad katero nimamo nobenih pravic, se pojavi okno z opozorilom. [gumb Naprej, kazalec na rdečo piko]
 • Odpre se okno z opozorilom, da nad mapo Downloads nimamo nobenih pravic.
 • SPOROČILO: Oglejmo si, katere pravice imamo nad datoteko, ki je v mapi Documents, torej v mapi, nad katero smo spreminjali pravice. [gumb Naprej, kazalec na datoteko]
 • SPOROČILO: Kliknemo na datoteko ter pritisnemo tipko command + i, da se prikažejo informacije o datoteki. [gumb Naprej, kazalec na datoteko]
 • Odpre se okno z informacijami datoteke Stacks.pdf.
 • SPOROČILO: Uporabnik ima nad datoteko enake pravice kot nam mapo, v kateri leži datoteka. [gumb Naprej, kazalec na pravice uporabnika]
 • SPOROČILO: Kadar imamo v mapi, nad katero nastavljamo pravice še podmape, se nastavljene pravice ne prenesejo na podmape in podmape podmap. Če želimo to spremeniti, kliknemo na ikono desno od - in izberemo Apply to enclosed items. V tem primeru se pravice branja in pisanja od trenutne datoteke/mape prenesejo na vse podmape. [gumb Naprej, kazalec na -]
 • Iz menija izberemo Apply to enclosed items.
 • SPOROČILO: Če želimo pravice spet nastaviti tako, kot so bile na začetku, kliknemo na ikono desno od - in izberemo Revert changes. [gumb naprej, brez kazalca]
 • Na odprtem oknu izberemo prvo možnost.
 • SPOROČILO: Spoznali smo spremembe, ki jih lahko opravi administrator. Sledi še prikaz sprememb, ki jih lahko opravi root. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: V menijski vrstici kiliknemo na Go in izberemo Utilities. [gumb Naprej, kazalec na Go]
 • Odpre se okno Utilities.
 • SPOROČILO: Izberemo Directory Utility. V oknu, ki se pojavi, piše da nimamo konfiguriranega nobenega direktorijskega strežnika. Za spremembe je potreba avtorizacija, zato kliknemo na ključavnico in vpišemo geslo. [gumb Naprej, kazalec na ključavnico]
 • Odpre se okno za vpis novega gesla.
 • SPOROČILO: V meniju kliknemo na Edit in izberemo Enable Root User. [gumb Naprej, kazalec na edit]
 • SPOROČILO: Vrnemo se nazaj na meni edit in izberemo Change Root Password. [gumb Naprej, kazalec na Edit]
 • Vpišemo novo geslo uporabnika root.
 • SPOROČILO: Dvakrat vpišemo novo geslo. [2 sekundi, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Zapremo okno. [1 sekunda, kazalec na rdeč krog za zaprtje okna]
 • SPOROČILO: Odjavimo in prijavimo se v sistem. Prijavljeni smo kot nov uporabnik Other. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Prijavljeni smo kot root uporabnik. Uporabniški račun uporabnika root izgleda tako. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Na hitro nas namizje spominja na namizje, ki se pojavi, ko prvikrat zaženemo Mac-a. Vendar je nekaj razlik. Nimamo mape Documents, saj s strani uporabnika še ni bila ustvarjena. [gumb Naprej, kazalec na področje, kjer manjka mapa]
 • Namizje navadnega uporabnika je drugačno od uporabnika root.
 • SPOROČILO: Kot root uporabnik imamo na Mac-u vse pravice. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Odpremo Finder, poiščemo mapo Users. Opazimo lahko, da kot root uporabnik nimamo nobenih prepovedi na mapah. [gumb Naprej, kazalec na mape]
 • Odprto imamo okno Finderja.
 • SPOROČILO: Z vsako mapo in podmapo lahko delamo kar želimo. [gumb Naprej, kazalec na podmape mape Users]
 • Z miško klikamo po mapah in podmapah ter pregledujemo, ali imamo kje zavrnjen dostop.
 • SPOROČILO: Kot root uporabnik lahko opravljamo tudi s sistemskimi datotekami. Pri čemer pa moramo biti zelo pazljivi in natančno vedeti, kaj delamo. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Prijavimo se kot navaden uporabnik. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Onemogočimo root uporabniku, pravico do spreminjanja. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • SPOROČILO: Izberemo Go | Utilities | Directory Utilities. [gumb Naprej, kazalec na Go]
 • Odpreta se okni Utilities in Directory Utility.
 • SPOROČILO: Ponovno se vrnemo na meni Edit in izberemo Disable Root User. [gumb Naprej, kazalec na Edit]
 • SPOROČILO: Zaklenemo ključavnico s klikom nanjo. [gumb Naprej, kazalec na ključavnico]
 • SPOROČILO: Prikazali smo, kako root uporabniku omogočimo in neomogočimo opravljanje določenih nalog na Mac-u.
 • KONEC


Kvizna vprašanja

1. Kako vemo, da do določene mape ne moremo dostopati?

a) Mapa je prekrižana z rdečim križem.

b) Mapa je označena z rdečo piko.

c) Mapa je pobarvana z rdečo barvo.


2. Želimo, da ima Tonček nad mapo Testi vse pravice. Ugotovi, kateri opis najbolj ustreza opisanemu primeru.

a) Command + i | zavihek Sharing & Permissions | Avtorizacija z geslom uporabnika admin | gumb + | izberemo uporabnika | izberemo Select | kliknemo na privzeto pravico in izberemo Read & write

b) Desni klik na mapo | izberemo Read & Write

c) Označimo mapo | File | Get info | | kliknemo na privzeto pravico in izberemo Read & write


3. Katere pravice so privzeto nastavljene na mapi kadar želimo dodati določenega uporabnika, ki bo z mapo lahko upravljal?

a) Read only

b) Read & Write

c) Write

Osebna orodja